Chcete prispieť na charitné diela? V nedeľu na to bude jedinečná príležitosť

Charita Pavol Vilček Diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity Pavol Vilček. Foto: SKCH

POPRAD/SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Túto nedeľu sa vo farnostiach Spišskej diecézy uskutoční Jarná zbierka na Charitu. Charita potrebuje peniaze na dofinancovávanie služieb, ale aj na to, aby dokázala pomôcť tam, kde zdroje chýbajú.

Zbierka na charitu, ktorú umožňuje robiť cirkev v kostoloch dvakrát do roka, je podľa diecézneho riaditeľa Spišskej katolíckej charity Pavla Vilčeka jeden z mála nástrojov, ktoré pomáhajú Charite vykrývať straty.

„Peniaze zo zbierok využívame na dofinancovanie služieb charitných domov, v ktorých poskytujeme sociálne služby. Vďaka vyzbieraným finančným darom dokážeme starostlivosť o ľudí skvalitňovať a vytvárať bezpečný priestor pre ľudí, ktorí nás oňho žiadajú,“ uviedol pre Prešovský Štandard Pavol Vilček.

Charita podľa diecézneho riaditeľa poskytuje rôznorodé pobytové, ambulantné aj terénne služby. Humanitárnu pomoc zabezpečuje aj vo vojnových zónach východnej Ukrajiny. Snaží sa poskytovať hospicovú starostlivosť v prirodzenom prostredí človeka, i keď hospicová pomoc je odkázaná na dofinancovávanie zo zbierok a darov. „Trpíme na nedostatok odborníkov v tejto oblasti. Prevádzkujeme aj špeciálnu školu, škôlky či praktickú školu. Veľkou pomocou v súčasnosti sú aj denné stacionáre, pretože v pobytových zariadeniach nemáme dostatok miest a pomaly už chýba aj personál,“ doplnil Vilček.

Zbierky na charitu sú v niektorých farnostiach určené na konkrétny účel priamo na mieste. V Kežmarskom dekanáte sa výťažok zo zbierky použije na zriadenie centra charity, v ktorom by okrem denného stacionára mali byť aj ďalšie ambulantné služby a z ktorého by charita mohla pomáhať aj v prirodzenom prostredí núdznych. V Liptovskom Mikuláši-Okoličnom a taktiež v Trstenej bude zbierka slúžiť na zriadenie denných stacionárov. V Ružomberku sa zbierka použije na spevnenie cesty na mieste, kde sa nachádza centrum humanitárnej pomoci.

Okrem rozvojových projektov sú tu podľa Pavla Vilčeka vždy potreby už aj v dnes poskytovaných službách, a tak prostriedky zo zbierky končia od detského domova pre ťažko postihnuté deti až po hospic. „Aj vďaka tejto zbierke, aj vďaka vašej pomoci im ešte dokážeme pomáhať,“ uviedol.

V rámci zbierky sa vyzbiera približne 150-tisíc eur, čo podľa riaditeľa predstavuje asi jedno percento ročných nákladov. „Je to veľmi dôležitý príjem, pretože vďaka týmto peniazom nemusíme zariadenia zatvárať,“ uviedol Pavol Vilček. Približne rovnaká suma sa vyzbiera aj v rámci jesennej zbierky. Na charitu môžu záujemcovia prispieť nielen počas oficiálnej zbierky, ale môžu tak urobiť jednorazovo, ale aj pravidelne, priamo na účet Charity. Všetky podrobnosti nájdu na jej internetovej stránke: https://caritas.sk/.

Charita na Slovensku vznikla v roku 1927. V 50. rokoch 20. storočia štát pozastavil jej činnosť a dovolil len spravovanie charitných domovov, kde boli sústredení a zároveň kontrolovaní starí a chorí kňazi a rehoľné sestry. Po roku 1989 sa mohla charita opäť vrátiť k svojmu pôvodnému poslaniu. V súčasnosti tvorí Slovenskú katolícku charitu desať diecéznych sekcií a sekretariát. Spišská katolícka charita je najväčšia slovenská diecézna charita. Pôsobí nielen na území Spiša, ale i na celom území Spišskej diecézy, čiže aj na Orave a Liptove. Prostredníctvom svojich služieb pomáha približne 60 tisícom ľudí bez rozdielu vyznania viery, farby pleti, sociálnych pomerov, veku či pohlavia.


Ďalšie články