Podchod medzi autobusovou a železničnou stanicou je plný obmedzení. Uzavrie ho Prešov?

Opravy železničního podchodu. Opravy na Masarykovej ulici v Prešove sú sprevádzané obmedeniami v doprave, ale aj rozsiahlými úpravami železničného podchodu pre cestujúcich či prevádzkovateľov obchodov, ktoré sa tam nachádzajú. Foto: redakcia

PREŠOV – Ešte koncom februára sa na Masarykovej ulici v Prešove začala rekonštrukcia predstaničných priestorov. Opravy sú sprevádzané obmedzeniami v doprave, ale aj rozsiahlymi úpravami železničného podchodu pre cestujúcich či nájomníkov prevádzok, ktoré sa tam nachádzajú.

Obmedzenia vstupu, zátarasy, ale aj zatečené prevádzky či natiahnuté nepremokavé fólie na stropoch. Aj to sú dôsledky rekonštrukcie, ktorou chce mesto vyriešiť problémy s presakovaním vody do podchodu, ktorý je dôležitým prepojením pre cestujúcu verejnosť.

Podľa slov hovorcu mesta Prešov Michala Hudáka radnica ponúkla nájomníkom prevádzok v podchode možnosť vypovedania nájomnej zmluvy, v prípade ak nechcú znášať riziká spojené s nevyhnutnou rekonštrukciou. „Druhou alternatívou bolo pokračovanie nájomného vzťahu s rizikom obmedzenej možnosti podnikania,” vysvetlil. 

Väčšina nájomcov prijala podľa slov radnice dohodu o pokračovaní nájomných zmlúv, v ktorej deklarujú, že za stav tovaru a priestorov využívaných počas rekonštrukcie nesú zodpovednosť výlučne oni. „Všetci nájomníci, ktorí ďalej prevádzkujú svoje predajne aj v čase trvania rekonštrukcie, tak robia na vlastnú zodpovednosť plne si vedomí rizík,” dodal.

„Mne do prevádzky predtým nezatekalo, ale boli sme upovedomení o oprave priestorov. No kam som mal odísť?” povedal jeden z majiteľov obchodu v podchode.

Mesto sa však bráni. „Všetci nájomníci boli vopred a v dostatočnom časovom predstihu upovedomení o skutočnosti, že počas rekonštrukcie bude do priestorov zatekať, keďže dochádza ku kompletnému obnaženiu cestného telesa a výmene hydroizolácie,” zdôraznil hovorca mesta. Z tohto dôvodu je súčasťou rekonštrukcie aj výmena stropov a maľovanie.

Podľa radnice bola stavba už v 90. rokoch daná do užívania s nedostatkami, ktoré sa vplyvom času, užívaním a poveternostnými podmienkami začali postupne prejavovať. „Odkrývanie jednotlivých vrstiev vozovky a oprava hydroizolácie mohli počas stavebných prác spustiť ďalšie zatekanie, ktoré majú vyriešiť práve nadchádzajúce práce na hydroizolácii,” dodal Hudák.

Napriek rozsiahlým obmedzeniam sa ale mesto nechystá podchod uzatvoriť. „K úplnému uzatvoreniu podchodu nemôže dôjsť z bezpečnostných dôvodov pri prevádzke železničnej stanice,” vysvetlil hovorca Prešova. 

Bude vybudovaná drevená konštrukcia pre peších, ktorá bude slúžiť ako bezpečný koridor medzi železničnou a autobusovou stanicou.

Práce sú plánové do konca augusta 2024. Všetky opravy realizované v podchode sú podľa radnice súčasťou prác, ktoré má mesto so zhotoviteľom už zazmluvnené a sú zahrnuté v celkovej cene rekonštrukcie. „Náklady sú na základe zmluvy o dielo vo výške 724 787 eur,“ dodal Hudák.

Celková rekonštrukcia by mala stáť 724 787 eur. Foto: redakcia
Obmedzenia spojené s rekonštrukciou predstaničných priestorov. Foto: redakcia
Opravy sú sprevádzané  obmedeniami v doprave. Foto: redakcia
Obmedzenia v podchode medzi autobusovou a železničnou stanicou. Foto: redakcia
Foto: redakcia

Ďalšie články