Kódex diskusií

Diskusie na webe Štandard.sk sú priestorom pre kultivovanú, podnetnú a neagresívnu komunikáciu medzi čitateľmi a novinármi. Hlavným cieľom diskusií je dopĺňať žurnalistiku o ďalšie perspektívy a informácie, spoznávať inteligentné názory a rozumných ľudí, vytvoriť bezpečné miesto pre konverzáciu.

Aby diskusie fungovali čo najlepšie a najefektívnejšie, žiadame našich čitateľov, aby dodržiavali nižšie uvedené pravidlá.

Zároveň ďakujeme každému, kto sa rozhodol diskutovať na našom webe, a tešíme sa na vaše príspevky.

Podmienky diskutovania

Diskusie na webe Štandard.sk sú otvorené pre všetkých, ktorí majú vytvorený účet na našom webe– len oni ich môžu čítať a len oni do nich môžu prispievať.

Každý čitateľ  môže mať len jedno diskusné konto a diskutovať môže pod svojim pravým menom, priezviskom a pravdivo vyplnenou expertízou.

Čo je v diskusiách zakázané?

Otvorená, priateľská, ale aj zábavná výmena informácií, názorov a argumentov je pre nás veľmi dôležitá. Vzájomná úcta a snaha o pochopenie sú však základom konštruktívneho dialógu. Aj preto sú v diskusiách na webe Štandard.sk zakázané niektoré veci.

Nenávisť. Zakázané sú príspevky šíriace nenávisť k ľuďom na základe rasy, etnicity, vierovyznania, pohlavia, veku či sexuálnej orientácie. Neprípustné sú rasistické, xenofóbne, sexistické či homofóbne príspevky, komentáre obhajujúce alebo podnecujúce násilie, fanatizmus a neznášanlivosť. Rozlišujeme medzi legitímnou kritikou ľudí, komunít či organizácií a nevhodnými útokmi.

Osobné útoky. Zakázané sú akékoľvek osobné útoky, vyhrážanie a obťažovanie. Diskusia vie byť občas vášnivá a napätá, vždy však musí byť natoľko kultivovaná, aby sa do nej mohol ktokoľvek bez obáv zapojiť.

Vulgarizmy. Neprípustné sú vulgárne a obscénne príspevky. Vieme, že také vyjadrenia môžu byť medzi ľuďmi bežné, no niektoré slová ostatných urážajú, vyvolávajú negatívne reakcie a zhoršujú celkovú kvalitu diskusie. Diskusia by mala mať takú úroveň, aby ju bez obáv mohlo čítať aj dieťa.

Klamstvá a nepravdy. Zakázané sú príspevky obsahujúce informácie, ktoré sú nepravdivé, zavádzajúce, neúplné, a to najmä v prípadoch, keď môžu poškodiť iné osoby alebo skupiny osôb.

Porušovanie autorských práv. Zakázané sú príspevky, ktoré by mohli porušovať autorské práva. Zakázané je vkladať do diskusií texty, ktorých autorom nie je samotný diskutujúci, v rozsahu viac ako jeden typický odsek. Diskutéri by mali uvádzať zdroje citácií.

Príspevky mimo tému. Diskusia sa vie rozbehnúť rôznymi smermi, zakázané sú však príspevky, ktoré s témou článku vôbec alebo len veľmi málo súvisia.

Spam. Neprípustné je zaplavovať diskusie viackrát tým istým príspevkom alebo príspevkom s tým istým vecným obsahom. Zakázané sú aj príspevky, ktorých diskusiu nikam neposúvajú a ich hlavným cieľom je propagovať odkazy na nejakú webovú stránku. Zakázané je aj zvýrazňovanie príspevkov grafickými prvkami, napríklad písanie textu VEĽKÝMI PÍSMENAMI. V diskusiách je zakázaná propagácia produktov, služieb či firiem.

Protizákonný obsah. Diskutujúci sú povinní dodržiavať zákony a ostatné platné právne predpisy. Diskusie nemožno používať na šírenie ohováračských, nactiutrhačských, obscénnych a iných protizákonných materiálov. Za protizákonné materiály sa môžu považovať napríklad detská pornografia, niektoré informácie týkajúce sa ilegálnych drog, informácie navádzajúce alebo umožňujúce porušovanie autorského práva a podobne.

Čo sa stane, keď nájdeme niečo proti pravidlám?

Príspevky, ktoré budú porušovať tieto pravidlá, budú skryté alebo odstránené. 

V prípade závažného alebo opakovaného porušovania pravidiel môžu byť skryté všetky príspevky diskutéra alebo môže byť jeho konto zablokované. Vo výnimočnom prípade môže byť obmedzené diskutovanie aj používateľom, ktorí priamo neporušujú tieto pravidlá, ale ich pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie.

V prípade prejavov, ktoré môžu porušovať zákony SR, môže redakcia upozorniť políciu. Autor diskusného príspevku nesie plnú zodpovednosť za to, že obsah jeho príspevku nebude v rozpore so zákonmi.

V prípade podozrenia na falošnú identitu môžu byť skryté všetky príspevky diskutéra, až kým diskutér hodnoverným spôsobom nepreukáže, že údaje sú pravdivé.

Ďalšie odporúčania

Diskusia má najväčší prínos, keď prináša nové relevantné informácie a argumenty. Naopak, debate neprospievajú diskutéri, ktorí nečítali článok, no aj tak chcú vyjadriť svoj názor. Debate nepomáhajú ani ľudia, ktorí namiesto diskutovania o téme článku súdia novinárov či ostatných diskutujúcich. Ak nechcete diskutovať, ale len nám poslať odkaz, prosím, napíšte nám do redakcie alebo priamo autorovi článku.

Vítame kritiku a spätnú väzbu, no zároveň očakávame, že každý názor bude aj podložený vecnými argumentmi. Vyjadrujte kritiku konštruktívne. Skúsme spoločne v diskusii okrem kritiky a polemiky hľadať aj ponaučenie, riešenia a východiská.

Dôležité je, aby diskusii každý rozumel a mohol sa do nej zapojiť, preto budeme akceptovať len príspevky v slovenskom alebo českom jazyku. Citácie (v rozsahu nie viac ako jeden typický odsek) môžu byť aj v pôvodnom znení, odporúčame ich však uviesť v slovenčine alebo češtine.

Myslite na to, že niekedy vám ľudia nemusia správne porozumieť. Snažte sa preto písať príspevky zrozumiteľne. Buďte však pripravení, že aj tak môžu ľudia vaše slová pochopiť inak, ako boli zamýšľané. Ani v takých situáciách nemusia byť ľudia na seba nepríjemní, môžu zvoliť primeraný tón, snažiť sa nájsť vzájomné porozumenie a akceptovať odlišné názory a perspektívy.

Predplatitelia Štandardu sú inteligentní, rozhľadení, féroví a zábavní ľudia. Diskusie pod článkami sú priestorom, kde to môže vyniknúť, kde sa môžeme navzájom spoznávať, obohacovať a dozvedať sa nové veci.

V prípade závažného alebo opakovaného porušovania pravidiel môžu byť skryté všetky príspevky diskutéra alebo môže byť jeho konto zablokované na 30 dníV prípade následovného porušenia pravidiel môže byť diskutujúci zablokovaný natrvalo. Vo výnimočnom prípade môže byť obmedzené diskutovanie aj používateľom, ktorí priamo neporušujú tieto pravidlá, ale ich pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie.

Zablokovanie príspevkov od diskutujúceho nemá vplyv na predplatné, teda čítanie článkov je naďalej možné bez obmedzení.

Diskusie na webe Štandard.sk môžu byť prínosné pre každého – a každý k tomu môže prispieť. Ak nájdete v diskusiách nejaký problém, dajte nám o ňom vedieť na [email protected]. Ďakujeme.

Posledná aktualizácia pravidiel: 22.09.2022