Pozor na nové dopravné obmedzenia v Prešove. Platia od pondelka

Dopravné obmedzenia sa spájajú s rekonštrukciou mosta na ulici Lesíka delostrelcov. Rekonštrukcia mosta pri Lesíku delostrelcov by mala trvať osem mesiacov. Foto: redakcia

PREŠOV – Už mesiac platia v Prešove rozsiahle dopravné obmedzenia, ktoré sa spájajú s rekonštrukciou mosta pri Lesíku delostrelcov. Na základe zberu dát sa obmedzenia rozšírili od 15. apríla o nové.

Hovorca mesta Prešov Michal Hudák informoval Prešovský Štandard, že mesto počas prvého týždňa obmedzení na cestách evidovalo viaceré opakované porušenia zákazu vjazdu a odbočenia aj nerešpektovanie vyhradených pruhov pre autobusy. 

Prvé dni pomáhala s dodržiavaním nových pravidiel aj polícia. Situácia sa však zhoršila po stiahnutí policajtov z riadenia dopravy. “Z tohto dôvodu vznikajú rozsiahlejšie zápchy a výraznejšie meškania spojov MHD a regionálnej autobusovej dopravy,” vysvetlil Hudák.

Mesto preto pristúpilo k ďalším dopravným obmedzeniam. “Nejde o zásadné zmeny v zmysle rušenia zákazov odbočenia, respektíve rozširovania o nové zákazy. Zmeny sa prejavia najmä v novom pláne signalizácie, či novom vodorovnom dočasnom značení,” dodal hovorca.

K zmenám došlo:

1. križovatka ulíc Masarykova – Škultétyho – Kuzmányho

– na výjazde z križovatkového ramena na Masarykovej ulici smerom na železničnú stanicu nastane zmena radenia v jazdných pruhoch – pribudne možnosť priameho smeru aj z ľavého odbočovacieho jazdného pruhu, 

– zrealizovanie vodiacich čiar vodorovného dopravného značenia v priestore križovatky,

– zmena signálneho plánu cestnej svetelnej signalizácie, predĺženie trvania zeleného signálu na križovatkovom ramene Masarykova ulica – smer železničná stanica.

2. križovatka ulíc Štefánikova – Grešova – Masarykova – Hlavná

– dôjde k zmene signálneho plánu cestnej svetelnej signalizácie – úprava zeleného signálu, ktorý je v súčasnosti naraz na priechode pre chodcov a cyklistov medzi obchodným centrom Novum a Evanjelickou spojenou školou z Hlavnej ulice na Masarykovu a pre vozidlá odbočujúce doprava z Hlavnej ulice na Štefánikovu ulicu,

po novom sa najprv spustí samostatne zelený signál na priechode pre chodcov a cyklistov a následne pre vozidlá odbočujúce doprava.

3. križovatka ulíc Lesík delostrelcov – Vajanského – Jána Hollého – Grešova

– na križovatkovom ramene ulice Jána Hollého pri pravom odbočení na Vajanského ulicu dôjde k doplneniu vodorovného a zvislého dočasného dopravného značenia, ktoré opticky znemožní jazdu vozidiel z pravého odbočovacieho pruhu priamym smerom na Grešovu ulicu.

4. Masarykova ulica, úsek od železničnej stanice po križovatku ulíc Masarykova – Škultétyho – Kuzmányho

doplnenie symbolov vodorovného dočasného dopravného značenia „bus“ a „cyklista“,

– zmena radenia do jazdných pruhov na konci zastávky MHD Železničná stanica smer centrum mesta vozidlá vychádzajúce zo zastávky MHD budú vchádzať priamo do vyhradeného jazdného pruhu autobusového pruhu a ostatné vozidlá budú navádzané do ľavého jazdného pruhu 

5. križovatka ulíc Armádneho generála L. Svobodu Jurkovičova Pod Táborom

na križovatkovom ramene Armádneho generála L. Svobodu, juh, ľavé odbočenie z ulice Armádneho generála L. Svobodu na ulicu Pod Táborom, nastane zmena signálneho plánu predĺženie zeleného signálu na maximálnu možnú mieru a zároveň nedôjde k narušeniu koordinácie cestných svetelných signalizácií a preferencie MHD na ulici Armádneho generála L.  Svobodu.

6. križovatka ulíc Škultétyho Budovateľská

pri súčasnom signálnom pláne cestnej dopravnej signalizácie je zelený signál naraz na oboch križovatkových ramenách Škultétyho ulice a následne na oboch križovatkových ramenách Budovateľskej ulice, vzájomne protiidúce vozidlá si musia dávať prednosť v jazde a tiež prednosť chodcom na priechode pre chodcov, ktorí majú zelený signál,

– po novom dôjde k zmene signálneho plánu cestnej svetelnej signalizácie  križovatkové ramená na Budovateľskej ulici pôjdu samostatne, najprv smer od Pavlovičovho námestia a potom smer od Štúrovej ulice, a zároveň v tomto smere budú mať chodci na priechode pre chodcov na Škultétyho ulici (bližšie k Masarykovej ulici) zelený signál.

7. križovatky ulíc Duklianska Vajanského, Levočská Duklianska Sabinovská Hlavná, Levočská Remscheidska Janouškova, Levočská Obrancov mieru Vlada Clementisa

zmena signálneho plánu cestných svetelných signalizácií predĺženie trvania zeleného signálu na prieťahu cesty I. triedy I/18 v smere Vranov nad Topľou Poprad, ulice Duklianska a Levočská, s cieľom zníženia dopravných zápch na uliciach Bardejovská, Duklianska a Levočská.

(mesto Prešov, koč)


Ďalšie články