Rekonštrukcia predstaničného námestia má stopku. Nebezpečná zemina ohrozuje stavbárov

Rekonštrukcia predstaničného námestia v Prešove. Foto: redakcia Rekonštrukcia predstaničného námestia v Prešove. Foto: Redakcia

PREŠOV – V Prešove sa koncom februára (26. 2.) začala rekonštrukcia predstaničných priestorov na Masarykovej ulici. Mesto vďaka nej chcelo vyriešiť problémy s presakovaním vody do podchodu, ktorý je dôležitým prepojením pre cestujúcu verejnosť. Opravy sú sprevádzané aj obmedzeniami v doprave. Na stavbe sa však v ostatnom čase prestalo pracovať.

Ako vtedy informoval hovorca mesta Michal Hudák, rekonštrukcia predstaničných priestorov pri hlavnej stanici má vyriešiť havarijný stav a problém so zatekaním do podchodu, ktorý spája železničnú a autobusovú stanicu.

Mesto sa podľa neho so zhotoviteľom snažilo nájsť riešenie, ktoré by prinieslo iba čiastočné dopravné obmedzenia.

„Preto bude celý projekt rozdelený na dve etapy, pričom v jednotlivých etapách bude z pôvodných dvoch pruhov v každom smere, prejazdný iba jeden,“ vysvetlil koncom februára hovorca.

Stavebné práce v prvej etape sú realizované v uzatvorených ľavých jazdných pruhoch v oboch smeroch jazdy (vnútorné jazdné pruhy) a cestná premávka je v oboch smeroch presmerovaná do voľného pravého jazdného pruhu (vonkajšie jazdné pruhy).

V ostatných dňoch sa však na rekonštrukcii prestalo pracovať.

„Zastavenie prác nastalo z dôvodu zistení nesúdržnosti zeminy pod konštrukciou po odhalení všetkých vrstiev vozovky. Steny stavebnej jamy sú nestabilné a predstavujú pre pracovníkov bezpečnostné riziko,” vysvetlil hovorca Hudák. 

Zhotoviteľ s projektantom aktuálne vypracovávajú návrh bezpečnostných riešení, ako zeminu zastabilizovať, čaká sa rovnako na výsledky statickej analýzy. „Finálne návrhy riešení by sme chceli mať k dispozícii do piatka 12. 4. 2024. S obnovením prác počítame od pondelka 15. 4. 2024,” dodal hovorca mesta.

Podľa jeho slov sú obdobné komplikácie pri podobných stavbách bežným javom. Najmä v prípadoch, kde, tak ako pri predstaničnom priestore, chýba pôvodná projektová dokumentácia spred niekoľkých dekád, a kde doposiaľ nebola vykonaná taká komplexná rekonštrukcia izolácie, akú aktuálne mesto realizuje.

Rekonštrukcia by sa však podľa odhadov mesta nemala predĺžiť. „Doposiaľ neevidujeme žiadosť od zhotoviteľa na časový dodatok k stavbe,” vysvetlil Hudák. 

Pokračuje sa teda v zmysle schváleného harmonogramu a platnej zmluvy o dielo, podľa ktorej majú byť práce ukončené do konca augusta 2024. „So zhotoviteľom však budeme rokovať o navýšení pracovných kapacít na tejto stavbe,” zhodnotil Hudák.

Rekonštrukcia by sa podľa odhadov mesta nemala predĺžiť. „Doposiaľ neevidujeme žiadosť od zhotoviteľa na časový dodatok k stavbe,” vysvetlil Hudák. 

Celkové náklady sú vo výške takmer 725-tisíc eur, zhotoviteľom diela je na základe verejného obstarávania spoločnosť Interbau, s. r. o., Brezovica. 


Ďalšie články