Mesto ponúka zaujímavú pozíciu. Na jej získanie máte už len dva dni

Ilustračná fotografia. Zdroj: Pixabay Ilustračná fotografia. Zdroj: Pixabay

PREŠOV – Chceli by ste byť súčasťou súdneho senátu a spolu so sudcom rozhodovať o vine či nevine? Potom je funkcia prísediaceho vhodná práve pre Vás. Na jej získanie nie je potrebné ani právnické vzdelanie. 

Prísediaci sú súčasťou súdneho senátu v trestnom konaní. Zasadajú spolu so sudcom za sudcovský stolec a rozhodujú o vine či nevine. Majú rovnaký počet hlasov a sú oblečení v rovnakom talári ako sudca.

„Pri výkone súdnictva majú prísediaci rovnaké práva a povinnosti ako sudcovia okrem oprávnenia predsedať senátu,“ ozrejmil hovorca mesta Michal Hudák.

Podmienky, respektíve predpoklady pre získanie tejto funkcie upravuje zákon. Záujemca musí mať od 30 do 65 rokov, byť spôsobilý na právne úkony a zdravotne schopný na výkon tejto funkcie.

„Musí byť tiež bezúhonný, mať morálne predpoklady, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a samozrejme súhlasiť so svojou voľbou na určitý súd,“ dodal.

Adeptov na voľbu navrhuje primátor. Zastupiteľstvo si k nim vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu.

”Pán primátor navrhne kandidátov na voľbu podľa došlých žiadostí a za predpokladu splnenia zákonných predpokladov na voľbu, poslanci hlasujú v súlade s ustanoveniami príslušného zákona”, doplnil Hudák.

Po prijatí má úspešný kandidát nárok na náhradu cestovného (vo výške cestovného lístka), stravného, paušálnu náhradu a pre pracujúceho náhradu mzdy.

“Prísediacim, ktorí sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, patrí počas výkonu tohto postu alebo plnenia iných povinností spojených s touto funkciou náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku,” dodal hovorca mesta.

V prípade záujmu o funkciu prísediaceho Okresného súdu Prešov musia záujemcovia zaslať vyplnené dokumenty, zverejnené na stránke mesta, najneskôr do 20. 5. Mestskému úradu v Prešove. Doručiť ich môžu aj osobne do podateľne mestského úradu alebo poslať e-mailom na adresu: [email protected]. V predmete správy je potrebné uviesť „Prísediaci súdu“.

O kandidátoch sa bude rozhodovať na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré by sa malo uskutočniť 26. 6. 2024.


Ďalšie články