Do mestských médií sa nedostanú. Kežmarskí poslanci preto vydali vlastný leták

Kežmarok MZ Posledné rokovanie mestského zastupiteľstva v Kežmarku sa neuskutočnilo, keďže poslanci neschválili program. Foto: kezmarok.sk

KEŽMAROK – V reakcii na udalosti na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku vydala skupina desiatich poslancov leták s názvom Čo sa deje v Kežmarku?!. Ten distribuovali do každej domácnosti v meste.

Ide o reakciu poslancov na zostrihané video mestskej televízie zo zastupiteľstva z 10. apríla a videostatus primátora Jána Ferenčáka (Hlas) na oficiálnom profile mesta na Facebooku. Poslanci sa vtedy síce zišli na rokovaní, ale keďže neschválili program rokovania, zastupiteľstvo sa nakoniec neuskutočnilo.

„Názorovo sa s vedením mesta v niektorých témach diametrálne rozchádzame a potrebujeme jednostranné informácie z radnice vyvážiť tým, že občanom poskytneme na veci aj iný – náš – pohľad,“ zdôvodnila vydanie letáku pre Prešovský Štandard poslankyňa Gabriela Karabinošová.

Primátor vo videu zverejnenom na oficiálnom facebookovom profile mesta okrem iného hovorí: „Neboli uznášaniaschopní, vyhlásil som prestávku. Keď sa vrátili, dal som hlasovať o programe. Čo sa stalo? No nehlasovali. Tým pádom neschválili dotácie pre športové kluby, neschválili dotácie pre kultúru. Neschválili zámeny, predaj pozemkov pre občanov… Páni poslanci, máte svoje povinnosti, zložili ste sľub, pracujte pre ľudí. Neriešte v našom meste, v našom Kežmarku politiku, pretože to vyzerá ako v Kocúrkove“.

V letáku skupina poslancov podáva svoj pohľad na to, čo sa udialo na rokovaní zastupiteľstva 10. apríla. Podľa nich mal primátor na úvod rokovania vyše hodinový preslov, v ktorom oboznámil prítomných s prebiehajúcimi aktivitami samosprávy.

Poslanci tvrdia, že napriek tomu, že sa hlásili o slovo, nedostali ho. Podľa zákona „ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu“.

Podľa skupiny poslancov, keďže im primátor neudelil slovo, stratil právo viesť zastupiteľstvo. „Na videozázname je to jasné, bod jedna neukončil, nedostali sme priestor na diskusiu. 15 minút som sa hlásila. Po prestávke otvoril rovno bod 2, bez prečítania volebnej, návrhovej komisie a zapisovateľky dal rovno o ňom hlasovať. My sme nehlasovali, chceli sme pokračovať v bode 1,“ ozrejmila Karabinošová.

Podľa poslankyne, ktorá je jednou zo spoluautoriek letáku, skupina poslancov nemá prístup do mestských a mestom financovaných médií – Novín Kežmarok ani Kežmarskej televízie. Rovnako je tak aj v prípade prístupu na oficiálny facebookový profil mesta. „Okrem toho sme stratili dôveru v našich redaktorov a ich novinársku etiku a máme obavy, že by poskytnuté články boli rovno predstavené, ešte pred vydaním novín – primátorovi,“ obáva sa Karabinošová.

„Obštrukcie sú zo strany mesta dosť obmedzujúce a predpokladám, že hraničia s obmedzovaním slobody slova a prejavu, keďže ani na mestskom zastupiteľstve nedostávame priestor. A to je už podľa mňa aj porušovanie zákona. Takže si vlastne všetko hradíme z osobných prostriedkov, kým pán primátor si všetky vyjadrenia platí z prostriedkov mestských. Leták sme na vlastné náklady dali vytlačiť a distribuovať do domácností Kežmarčanov,“ povedala zasa Prešovskému Štandardu poslankyňa Katarína Šišková.

Skupina desiatich, z celkového počtu 18 poslancov, požiadala v utorok 16. apríla primátora o zvolanie ďalšieho rokovania mestského zastupiteľstva. „Primátor by ho mal zvolať do 15-tich kalendárnych dní. Ak primátor nezvolá mestské zastupiteľstvo, tak sa uskutoční 15-ty pracovný deň, čo vychádza na 7. mája,“ vysvetlila Šišková.

Poslanci zároveň navrhli aj program tohto zasadnutia, ktorý je takmer identický s tým, ktorý mali prerokovať 10. apríla. „Máme záujem riešiť problémy a schvaľovať uznesenia. Jedine, čo nás mrzí, je spôsob komunikácie primátora na mestskom zastupiteľstve,“ dodala Karabinošová.

Mesto Kežmarok potvrdilo, že zastupiteľstvo sa 10. apríla neuskutočnilo z dôvodu, že väčšina poslancov nezahlasovala za program mestského zastupiteľstva. To sa malo konať viac ako tri mesiace po decembrovom zasadnutí, keďže vedenie mesta neuznáva rokovanie z 8. marca, ktoré zvolali poslanci. Podľa zákona pritom zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

„Mestský úrad pripravoval rokovanie zastupiteľstva na druhú polovicu februára. Vzhľadom na doručenie žiadosti poslancov o zvolanie rokovania 16. februára, sa primátor rozhodol, že úradom pripravované zasadnutie presunie až po tomto zasadnutí. V tom čase nemohol mať vedomosť, že rokovanie, ktoré sa malo uskutočniť 8. marca, neprebehne v súlade so zákonom. Vzhľadom na ďalšie lehoty predpokladané v rokovacom poriadku už nebolo následne možné dodržať zákonom stanovenú trojmesačnú frekvenciu zasadnutí zastupiteľstva,“ uvádza sa v stanovisku mesta, ktoré nám poskytla hovorkyňa Elena Smrigová.

Hovorkyňa zároveň potvrdila, že ďalšie zastupiteľstvo zvolané primátorom mesta Kežmarok sa bude konať v čo najkratšom možnom termíne.


Ďalšie články