Krajské zastupiteľstvo čaká výmena poslancov. Riešiť budú aj privádzač Grófske

PSK01979-1536x1025 Ilustračný obrázok. Foto: PSK

PREŠOV – V pondelok 15. apríla sa uskutoční dvanáste zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Na rokovaní zloží sľub nový poslanec. Zdá sa, že ľady sa jemne pohnú aj vo veci výstavby komunikácie Grófske.

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja sa stretnú po takmer dvojmesačnej prestávke. Na programe majú 33 bodov rokovania.

Medzi nimi aj tému optimalizácie osvetových stredísk v Poprade a Bardejove. „Ešte v úvode však privítajú nového krajského poslanca Petra Cvengroša, ktorý nahradí v pléne Rudolfa Dupkalu zložením poslaneckého sľubu,“ informovala Lea Lehotská z komunikačného odboru PSK.

Krajskí poslanci sa budú ďalej zaoberať zlúčením Centra sociálnych služieb Slnečný dom v Prešove s Centrom sociálnych služieb Vita vitalis v Prešove. Zároveň budú schvaľovať zriadenie rozpočtovej organizácie s názvom Zariadenie sociálnozdravotných služieb Bijacovce.

Okrem toho sa pozrú na vyúčtovanie prímestskej autobusovej dopravy objednanej PSK v roku 2023, aj na dobudovanie zostávajúcich úsekov Poloniny trail. Taktiež budú schvaľovať rôzne zámery v školstve, kultúre, doprave i sociálnej oblasti.

Poslanci PSK majú na programe aj odklepnutie vypracovania kompletnej projektovej prípravy privádzača Grófske k rýchlostnej ceste R4. Problémom tejto komunikácie doposiaľ bolo, že ju nemal kto postaviť, hoci je nevyhnutná. Privádzač Grófske medzi rýchlostnou cestou R4 a cestou I. triedy I/18 by mal prispieť k zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov, aj k zvýšeniu atraktivity pre plánovaný priemyselný park Grófske. Takisto by mal výrazne odbremeniť cestu III. triedy mestskej časti Nižná Šebastová a obce Fintice od prejazdu ťažkej techniky, ktoré primárne majú slúžiť miestnym obyvateľom.

Poslanci budú v pondelok prerokovávať aj zámer recyklačného centra i rekonštrukciu ciest v obciach Trnkov a Soľ a modernizáciu cestmajsterstva v Medzilaborciach.

Jedným z bodov rokovania bude i vstup PSK do technickej pomoci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, tzv. Regionálneho kontaktného bodu Prešovského samosprávneho kraja. Pokračovať sa má aj v druhej etape rekonštrukcie Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou.

Krajské zastupiteľstvo bude zasadať v pondelok 15. apríla od 10. hod. v rokovacej sále úradu PSK, pozrieť si ho však môžete aj online na TASR TV.

(PSK/ber)


Ďalšie články