Život s autistickými deťmi je často finančne náročný a s nejasnou budúcnosťou 

Ilustračná fotogtafia. Zdroj: Pixabay Ilustračná fotogtafia. Zdroj: Pixabay

PREŠOV – Mesiac autizmu sa začína 2. apríla Medzinárodným dňom povedomia o autizme. Prevalencia PAS má celosvetovo stále stúpajúcu tendenciu. Na Slovensku takáto štatistika neexistuje. 

Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dostane diagnózu PAS asi jedno percento populácie. Napriek celosvetovej stúpajúcej tendencii na Slovensku však naďalej chýba podpora pre tieto deti a ich rodiny. „Chýbajú včasná diagnostika, terapie a vôbec pomoc pre rodiny. Centrá, ktoré sa tejto problematike venujú, nestíhajú,” povedala pani Eva z Prešova, mama 12-ročného autistického chlapca Alexa.

Rodičia týchto detí sú často zúfalí. Nedostáva sa im pomoci, často bojujú s časom a financiami a pocitom osamelosti. „Sami sme hľadali pomoc kdekoľvek. Spomínam si, ako som celé noci presedela pri počítači a čítala články, odbornú literatúru a hľadala pomoc aj v zahraničí. U nás sa na terapie čaká aj rok a sú veľmi drahé,” vysvetlila.

K jej slovám sa pripája mladá rodina Karlíkovcov z Prešova. „Máme tri nádherné detičky – Tobiaska, Miška a Ninku. Hoci na prvý pohľad pôsobia zdravo, bohužiaľ, nie je to tak. Sú výnimoční, všetci traja trpia poruchou autistického spektra,” vysvetlil ich otec.

Všetci traja preto potrebujú napredovať, čo je často nielen psychicky, ale aj finančne náročné. Tobias, ich 6-ročný najstarší syn, sa podľa slov rodičov vyvíjal ako bežné deti. Problém nastal, až keď pani Karlíková odišla do pôrodnice pre bračeka.

„Zrazu zabudol aj také veci, ktoré boli samozrejmosťou, slová ako mama, tata, baba, papa, ktorými nás obdarovával, sa niekam vytratili. Nepovažoval za dôležité otočiť sa, keď ho zavoláme menom, udržiavať očný kontakt. Hral sa nejako ‚čudne‘,“ vysvetlila.

U mladšieho syna Miška, ktorý bude mať čoskoro 5 rokov, si jeho inakosť začali všímať po 2. roku. „Vo veku 2 rôčkov sa nám zmenil na nepoznanie. Zrazu zavládlo všade ticho, nevydal zo seba ani hláska a odmietal aj to najlepšie jedlo,” doplnil smutne otec.

Aj najmladšia vytúžená dcéra Ninka sa zaradila diagnózou k svojim súrodencom. „Takmer 3-ročné dievčatko, do ktorého sme vkladali všetky nádeje. Dúfali sme, že sa scenár nezopakuje a bude akousi hnacou silou a oporou pre bračekov aj pre nás. Žiaľ, tešili sme sa len 2 rôčky,” dodala jej mama.

Momentálne vkladajú nádej aj do zbierky, cez ktorú chcú zabezpečiť svojim trom deťom delfinoterapiu. 

„Tieto deti a ľudia si vyžadujú porozumenie a akceptáciu,” myslí si zakladateľka ABA centra DAMI v Prešove a zároveň mama autistického 21-ročného syna Dávida Daniela Havrilová.

Sama pred rokmi hľadala pomoc pre svojho syna. Kvôli dlhým čakacím lehotám na terapiu ABA sa rozhodla založiť si takéto centrum. 

„Často vidím, že rodičia našich detí sú vyčerpaní. Chýbajú stacionáre pre autistov, vyškolený personál, odľahčovacie služby, alebo aj základná vec, ako je uprednostnenie týchto detí pri vyšetreniach,” vysvetlila Havrilová. 

Autizmus alebo porucha autistického spektra je neurovývinová porucha, ktorá sa prejavuje ťažkosťami v sociálnej interakcii, čiže v schopnosti komunikovať a primerane reagovať v bežných situáciách. Taktiež súvisí s narušeným spracovaním zmyslových vnemov a vytváraním špecifických záujmov a aktivít.

Aj keď sa autizmus považuje za nevyliečiteľný, pribúdajúce skúsenosti poukazujú na to, že správnym prístupom a vzdelávaním sa mnohé ťažkosti dajú zvládnuť a kompenzovať.

Rodina Karlíkovcov Zdroj: Karlíkovci
Danka Havrilová, zakladateľka ABA centra v Prešove.


Ďalšie články