V Tatranskej galérii si pripomenú obete rómskeho holokaustu

Medzinárodný deň pripomenutia si holokaustu Rómov Pietny akt pri príležitosti Medzinárodného dňa pripomenutia si holokaustu Rómov. Foto: Jozef Ďurník/TASR

POPRAD Obete rómskeho holokaustu si vo štvrtok pripomenie aj Tatranská galéria v Poprade. V súvislosti s Porajmos, čo je výraz pre rómsky holokaust, pripravila pre širokú verejnosť spomienkový večer, počas ktorého bude uvedená nová kniha o prenasledovaní Rómov v čase Slovenského štátu.

Hlavným programom podujatia určeného najmä pre mladú generáciu bude práve knihy Prenasledovanie Rómov počas holokaustu. Jej autorom je historik Matej Beránek zo vzdelávacieho oddelenia Múzea holokaustu v Seredi, ktoré publikáciu vydalo pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu. Beránek sa problematike rómskej genocídy venuje s vedúcim sereďského múzea Martinom Korčokom, ktorý počas večera vystúpi ako čestný hosť. Podujatia chce poukázať na udalosti vojnových rokov 1939 až 1945, hrôzy fašizmu a likvidáciu Rómov, ktorá presahuje pol milióna. Zároveň chcú organizátori podujatia poukázať a upozorniť na rôzne extrémistické prejavy aj v súčasnej dobe.

Spomienkový večer sa v Tatranskej galérii v Poprade uskutočňuje v rámci medzinárodného projektu Art&Holocaust. Na jeho organizáciu získala galéria podporou grantov EHP – Islandu, Lichtenštajnska a Nórska, ktoré sú určené na zníženie sociálnych a ekonomických rozdielov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a posilnenie vzájomných vzťahov s 15 členskými štátmi EÚ strednej a južnej Európy.

Spolufinancovaný je z prostriedkov štátneho rozpočtu a zriaďovateľa Tatranskej galérie, ktorým je Prešovský samosprávny kraj. Spoluorganizátorom podujatia je Múzeum židovskej kultúry a Múzeum holokaustu v Seredi. Podujatím bude sprevádzať jazzové hudobné zoskupenie Milo Suchomel Quartet. Začiatok podujatia je o 19:00.


Ďalšie články