Krajskí poslanci budú v pondelok rokovať o úprave rozpočtu, dotáciách, aj o budovaní cyklochodníkov

zastupko Krajskí poslanci v Prešove zasadnú prvýkrát v tomto roku už v pondelok 12. februára. Foto: PSK

PREŠOV – Vyše tridsať bodov prerokujú už v pondelok poslanci Prešovského samosprávneho kraja na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí zastupiteľstva.

Poslanci krajského zastupiteľstva sa v pondelok 12. februára stretnú prvýkrát pracovne v tomto roku. Na programe majú 31 bodov, medzi inými úpravu rozpočtu i schválenie finančného príspevku vo výške takmer 95-tisíc eur pre päť subjektov vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území kraja.

Zaoberať sa tiež budú schválením vstupu do viacerých projektov, ale aj odsúhlasením investičného zámeru Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Snina, pričom predpokladaná celková cena s DPH by mala predstavovať 1,5 milióna eur. Predmetom stretnutia bude i poskytnutie podpory projektu mesta Humenné v rámci Mesta kultúry 2024. Prešovský samosprávny kraj (PSK) udelí mestu účelovú dotáciu 25-tisíc eur na vybudovanie nového kultúrno-komunitného centra.

Poslanci budú schvaľovať predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu na výstavbu novej telocvične Strednej zdravotníckej školy v Poprade. Taktiež sa budú zaoberať schválením investičného zámeru – Vybudovanie a rekonštrukcia cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch v okrese Prešov, konkrétne vo Veľkom Šariši, v rámci programu Plán obnovy a odolnosti SR. Na programe bude i schvaľovanie prijatia úveru z Environmentálneho fondu, a to na odkanalizovanie a ČOV z objektu SOŠ Lesnícka v Bijacoviach vrátane pripravovaného zariadenia sociálnych služieb vo výške viac ako 730-tisíc eur.

(PSK/ber)


Ďalšie články