Prešov chystá trestné oznámenie na členov Disciplinárnej komisie SZH

20220308_elm_pfadi_presov_4 Foto: tatranpresov.sk

PREŠOV – Hádzanársky klub Tatran Prešov podá trestné oznámenie na členov Disciplinárnej komisie (DK) Slovenského zväzu hádzanej (SZH) a požiada prezidenta zväzu o zvolanie mimoriadnej konferencie s cieľom odvolať členov tejto komisie z ich funkcií.

Podľa vyjadrenia klubu sú dôvodom nekompetentné rozhodnutia členov komisie v súvislosti s disciplinárnym prípadom hráča Marka Davidoviča. Ten dostal pôvodne vo februári od disciplinárnej komisie za incident s hráčom Gabrielom Vadkertim v súboji s Novými Zámkami trest zastavenia činnosti na 12 mesiacov a pokutu 600 eur.

„Išlo v zmysle platných noriem o maximálny možný trest. Disciplinárna komisia ho uložila napriek tomu, že nebol iniciátorom incidentu, za ktorý sa navyše následne ospravedlnil a svoje konanie oľutoval, pričom v doterajšej kariére sa žiadneho priestupku nedopustil. Tieto poľahčujúce okolnosti ale nezobrala komisia do úvahy, pričom hráča na zasadnutie ani neprizvala.

Ilustračné foto. Foto: tatranpresov.sk

Po odvolaní sa prípadom zaoberal Orgán pre riešenie sporov (ORS) Slovenského zväzu hádzanej (SZH), ktorý v apríli udelený trest skrátil na osem mesiacov a znížil aj udelenú pokutu zo 600 na 400 eur. Prvý zmätok do rozhodnutí pritom vnieslo už toto rozhodnutie ORS, ktorý v ňom uviedol, že disciplinárny trest sa má v súlade s disciplinárnym poriadkom prerušiť na čas súťažnej prestávky,“ uviedol klub na svojej stránke.

Podľa generálneho manažéra Tatrana Mariána Magdoška však reglement súťaže prestávku nepozná a súťažný ročník podľa neho trvá od 1. júla do 30. júna ďalšieho roka. Prešovčanom sa nepáči, ani ako DK postupovala pri Davidovičovej žiadosti o odpustenie zvyšnej časti vymeraného trestu. Prešov na svojej stránke informuje, že DK najprv 29. augusta (hlasovaním per rollam) rozhodla, že Davidovičovi neodpúšťa zvyšnú časť disciplinárnej sankcie a hráčovi uvoľnila činnosť od 1. 12. 2023 (s podmienečným odkladom do 30. júna 2024).

„Keďže sme argumentovali, že ORS predsa skrátil Davidovičovi trest na osem mesiacov, tak sa predseda DK pán Pokorný čudoval, že o ničom nevie. Neviem teda, na základe akých podkladov táto komisia rozhoduje. Na základe toho napokon poslali opravené rozhodnutie, ktoré bolo horšie ako to prvé,“ pokračoval Magdoško. DK rokovala per rollam opäť o dva dni a rozhodla, že neodpúšťa Davidovičovi zvyšok 8-mesačného trestu s dodatočným odôvodnením, že nemôže meniť rozhodnutie Orgánu pre riešenie sporov.

Týmto rozhodnutím uvoľnila hráčovi činnosť od 20. októbra, ale s podmienečných odkladom až do 30. júna 2024. Podľa Prešova sa však celý vymeraný osemmesačný trest reprezentanta Bosny a Hercegoviny skončí už 19. októbra.

„Hádzanársky klub sa na základe týchto skutočností rozhodol konať a plánuje prezidenta SZH Jaroslava Holešu požiadať o vyvodenie zodpovednosti a zvolanie (online) mimoriadnej konferencie s cieľom odvolať členov disciplinárnej komisie SZH, keďže zákon o športe definuje DK a ORS SZH ako dva nezávislé orgány športových zväzov, do činnosti ktorých môže zasahovať len Konferencia SZH ako najvyšší orgán. Dôvodom návrhu na odvolanie je porušenie zákona o športe a stanov zväzu. Zároveň klub pripravuje na členov DK SZH trestné oznámenie,“ uvádza sa na oficiálnej stránke.

(tasr)


Ďalšie články