Umenie nepozná hranice. V Prešove slávnostne odhalili bustu Sándora Petőfiho

Slávnostné odhalenie busty Sándora Petőfiho.v Prešove. Foto: Mesto Prešov Slávnostné odhalenie busty Sándora Petőfiho v Prešove. Foto: Mesto Prešov

PREŠOV – Busta známeho básnika Sándora Petőfiho zdobí od utorka 23. apríla centrum Prešova. Jej slávnostné odhalenie na Hlavnej ulici sa konalo za účasti vedenia mesta Prešov, veľvyslanca Maďarska na Slovensku J. E. Csabu Balogha, generálnej konzulky Maďarska v Košiciach Ágoty Hetey a ďalších významných hostí.

Vlani sme si pripomenuli dvesto rokov od narodenia a v tomto roku uplynie 175 rokov od úmrtia tohto významného básnika, ktorého životný príbeh zanechal odkaz aj Prešovu.

Sándor Petőfi, rodený Alexander Petrovič, patril k popredným básnikom oslavujúcim národnú identitu Maďarov a bol významnou osobnosťou Maďarskej revolúcie (1848 – 1849).

Počas svojho pobytu v Prešove v roku 1845 strávil Petőfi zopár týždňov v dome č. 80/A na Hlavnej ulici. Kedysi tu bola na jeho počesť umiestnená pamätná tabuľa, ktorú chcelo mesto pôvodne zrekonštruovať, ale ambície sa rozrástli.

,,Táto socha je výsledkom húževnatosti Prešova a Petőfiho lásky. Dielo maďarského sochára Mártona Borbása znázorňuje básnika oddychujúceho so zatvorenými očami, utíšeného pohostinnosťou Prešovčanov. Tvorí aj vo sne, pretože drží v rukách husie pero. Tu, v srdci mesta, bude socha miestom stretnutí, ktoré budú vyhľadávať milovníci literatúry aj turisti,“ uviedla generálna konzulka Maďarska v Košiciach Ágota Hetey.

Autorom diela je akademický sochár Márton Borbás. Podstavec je zo svetlého vápenca krémovej farby s priemerom 20 cm, obvodom 62 cm, výškou 150 cm a s textom: Sándor Petőfi (1823 – 1849) v roku 1845 navštívil mesto Prešov. Na pamiatku tejto návštevy pri príležitosti 200. výročia narodenia básnika umiestnili túto bustu Generálny konzulát Maďarska v Košiciach a mesto Prešov.

Text je uvedený v troch jazykoch: v slovenčine, angličtine a maďarčine, farba písmen je tónovaná do bronzu, rovnako ako aj samotný portrét.

,,Petőfiho prítomnosť v našom meste je dôkazom hlbokých historických a kultúrnych väzieb, ktoré spájajú naše národy. Socha je nielen poctou jeho genialite, ale aj pripomenutím našej spoločnej histórie a vzájomnej prepojenosti,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.

Sándor Petőfi prišiel do Prešova na pozvanie dvojice maďarských básnikov Frigyesa Kerényho a Mihálya Tompu v roku 1845. Pri tejto príležitosti sa rozhodli vyhlásiť súťaž o najkrajšiu lyrickú báseň, ktorá sa mala vzťahovať na malú chatku na Wilecovej hôrke, mieste ich častých pobytov. Dnes na tom mieste stojí kamenný pamätník, ku ktorému vedie 150 schodov.

Mesto Prešov v spolupráci s Generálnym konzulátom Maďarska v Košiciach tento pamätník v roku 2021 obnovilo.

FOTO: Mesto Prešov


Ďalšie články