Mestskí poslanci budú v stredu rokovať o zmene rozpočtu či kandidatúre Prešova na Európske mesto športu 2025

Ilustračná fotografia. Mestské zastupiteľstvo v Prešove. FOTO: REedakcia Ilustračná fotografia. Mestské zastupiteľstvo v Prešove. FOTO: redakcia

PREŠOV Až 21 bodov prerokujú v stredu poslanci Mestského zastupiteľstva Prešova na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí. 

Poslanci mestského zastupiteľstva sa 21. februára o 9.00 hod. stretnú prvýkrát pracovne v tomto roku. Na programe majú 21 bodov, medzi inými Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Prešov, či zmenu rozpočtu.

Poslanci si vypočujú aj správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov a Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov za rok 2023, ale zaoberať sa budú aj návrhom na obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Prešov. Jeden z bodov je aj návrh na zmenu zástupcov v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov.

Poslanci sa budú zaoberať tiež majetkovými prevodmi a prerokujú Petíciu za výstavbu dvojpruhovej komunikácie v lokalite Grófske – Jutra. Na programe sú návrhy na delegovanie zástupcov mesta Prešov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Na zasadnutí odznejú informatívna správa o kandidatúre Prešova na Európske mesto športu pre rok 2025, či informatívna správa o činnosti Nadácie mesta Prešov za rok 2023.


Ďalšie články