V prezidentských voľbách sa dá voliť aj mimo trvalého bydliska. Prešovčania môžu o hlasovací preukaz požiadať už tento týždeň

volba prezidenta sr Viaceré volebné miestnosti budú počas volieb bezbariérové. Foto: TASR

PREŠOV – Prvé kolo prezidentských volieb v Slovenskej republike je naplánované na 23. marca 2024. Ak v tomto kole žiadny z kandidátov nezíska viac než polovicu platných hlasov voličov, druhé kolo sa uskutoční 6. apríla 2024, teda v sobotu o dva týždne.

Občania mesta Prešov si budú môcť vybaviť hlasovací preukaz na voľbu prezidenta Slovenskej republiky už od 7. februára v Klientskom centre mestského úradu na Jarkovej ulici. Informuje o tom samospráva na svojom webe s tým, že ich budú vydávať do 22. marca 2024, v prípade druhého kola volieb až do 5. apríla. 

Volič, ktorý má trvalý pobyt v meste Prešov a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže vo svojom meste požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu.

„Občan bude po vydaní tohto preukazu vyčiarknutý zo zoznamu voličov s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Ten oprávňuje voliča odvoliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Ak sa občan napriek získaniu preukazu rozhodne predsa len odvoliť vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu, môže tak urobiť len s hlasovacím preukazom,“ priblížilo mesto.

Občan má možnosť požiadať o vydanie preukazu osobne, písomne, cez splnomocnenca alebo e-mailom. 

(presov.sk, mk)


Ďalšie články