Platba kartou v prešovskej MHD? Čoskoro to bude realita

Slávnostné odovzdanie verejnej stavby Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy Ilustračné foto: TASR/František Ivan

PREŠOV – Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) pripravuje zavedenie platby kartou vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy (MHD).

Ako informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek, odhadovaný termín spustenia je v máji 2024. „V roku 2021 bola spracovaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na projekt modernizácie odbavovacieho, informačného a dispečerského systému DPMP. V žiadosti sme v tom čase požadovali výmenu všetkých označovačov cestovných lístkov celkovo v 86 vozidlách. Naša žiadosť bola riadiacim orgánom vyhodnotená ako formálne správna, no nebola schválená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alokovaných v tejto výzve,“ povedal Tomek.        

Vo vozidlovom parku DPMP je 15 autobusov a päť elektrobusov. Už z výroby sú vybavené novými označovačmi cestovných lístkov, ktoré sú technicky pripravené na zavedenie platby kartou. V týchto dňoch do areálu DPMP podľa Tomeka postupne prichádza desať parciálnych trolejbusov, ktoré sú tiež vybavené týmito novými označovačmi. V auguste 2023 formou súťaže vyberali dodávateľa označovačov do zvyšných vozidiel, ktoré neumožňujú zavedenie platby kartou. Víťazným uchádzačom sa stala poľská spoločnosť R&G PLUS.

„S víťazným uchádzačom sme uzavreli nájomnú zmluvu s mesačným nájomným 7 800 eur za 130 kusov označovačov cestovných lístkov. Zmluva je uzatvorená na dobu 24 mesiacov s možnosťou následného odkúpenia označovačov v cene jedného eura za kus. Dodávateľ má stanovenú štvormesačnú lehotu na dodanie a sprevádzkovanie označovačov cestovných lístkov,“ priblížil Tomek.

V najbližších mesiacoch sa začne postupná montáž, respektíve výmena označovačov cestovných lístkov vo vozidlách MHD. „Počítame s osadením jedného nového označovača do štandardného 12-metrového vozidla, respektíve midibusu, a dvoch nových označovačov do kĺbového 18-metrového vozidla. Rozmiestnenie označovačov súvisí s našimi obmedzenými finančnými možnosťami. Jednorazová výmena všetkých označovačov vo všetkých vozidlách je príliš nákladná, a preto sa modernizácia uskutočňuje v etapách,“ vysvetlil Tomek. Súbežne s montážou nových označovačov je podľa jeho slov nutné obstaranie takzvaného acquirera, vďaka ktorému sa bude samotná platba vo vozidlách MHD uskutočňovať. Nevyhnutné budú aj úpravy tarify MHD v Prešove.

(tasr/ber)


Ďalšie články