Vyčerpali vraj všetky možnosti. Spustili petíciu za výstavbu privádzača Grófske

PREŠOV – Občianske združenie Náš Prešov dnes spustilo petíciu za výstavbu dvojpruhovej komunikácie v lokalite Grófske – Jutra v katastrálnom území prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová a obce Fintice. Komunikácia by prepojila pripravovanú rýchlostnú cestu R4 v úseku mimoúrovňovej križovatky Fintice s cestou prvej triedy I/18 pri letisku v Nižnej Šebastovej.

Ako informovali predstavitelia združenia, vybudovaním novej komunikácie by sa výrazne znížila intenzita dopravy v zaťaženom úseku Fintickej ulice a priľahlých ulíc, zlepšili by sa životné podmienky, bezpečnosť obyvateľov obytnej zóny a znížili by sa hluková a emisná záťaž. „Komunikácia by zlepšila dopravnú vyťaženosť sídliska Sekčov, Nižnej Šebastovej a aj okolitých obcí s napojením na rýchlostnú cestu R4,“ zdôvodňujú potrebu výstavby komunikácie v tlačovej správe.

Petičiari: Vyčerpali sme všetky možnosti

Dôvodom spustenia petície podľa nich je, že všetci potencionálni investori, a to ministerstvo dopravy, Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest, Prešovský samosprávny kraj aj mesto Prešov si navzájom prehadzujú zodpovednosť za výstavbu predmetnej komunikácie. „Vyčerpali sme všetky možnosti, ktoré spočívali v osobných stretnutiach, poštovej či telefonickej komunikácii,“ konštatujú petičiari, podľa ktorých aj závery Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) počítali v roku 2017 a 2019 pri hodnotení výstavby II. etapy severného obchvatu R4 aj s alternatívami privádzača Grófske a potvrdili ekonomickú návratnosť projektu.

Ako ďalej uvádzajú, požadovaná komunikácia by mala plniť hlavnú os prepojenia plánovaných rozvojových plôch obytných sídel Prešova, okolitých obcí a priemyselnej zóny Grófske na rýchlostnú cestu R4 a cestu 1/18 v súbehu s budúcim integrovaným dopravným systémom mesta a kraja. Podľa OZ Náš Prešov aj dokument Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov, známy ako Masterplan, počíta pre privádzač Grófske s plánovanou dennou intenzitou viac ako 16-tisíc vozidiel už v roku 2025.

Podpisy budú zbierať cez internet aj v obciach

Privádzač má slúžiť ako základná os prepojenia križovatiek Fintice s cestou 1/18 Vranovská s cieľom odľahčiť zaťaženie komunikácií a križovatiek mesta a zlepšiť životné podmienky obyvateľov obytných zón a sídliska Sekčov. Ako pre agentúru SITA uviedol predseda OZ Náš Prešov René Polačok, podpisy pod petíciu budú zbierať k termínu stretnutia o tejto téme s dotknutými orgánmi v závere januára cez portál mojapetcia.sk, ako aj podpisovou formou pomocou petičných hárkov, ktoré chcú distribuovať aj do jednotlivých obcí.


Ďalšie články