ROZHOVOR s Jánom Mikasom. Ako sme na tom s covidom? Zavedú sa opäť celoplošné opatrenia?

Na snímke hlavný hygienik SR Ján Mikas. Foto: Jaroslav Novák/TASR Ján Mikas. Foto: Jaroslav Novák/TASR

Blíži sa jeseň a s ňou aj zvýšený výskyt respiračných ochorení. Existuje medzi nami ešte covid? Aké iné ochorenia sa vyskytnú? Čo môžeme urobiť preto, aby sme ochránili seba a našich najbližších? Zavedú sa opäť karantény? Aj na tieto otázky odpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky, PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH.

Čo môžeme očakávať túto jeseň?

Hlavný hygienik SR Ján Mikas. Foto: TASR

Výskyt covidu-19 a aj vznik mutácií vírusu SARS-CoV-2 je očakávaný jav. Vírus SARS-CoV-2 zrušením plošných opatrení nezmizol, naďalej cirkuluje prakticky na celom svete a naďalej u ľudí vyvoláva ochorenie covid-19. Výnimkou nie je ani Slovensko, svedčí o tom napríklad aj kontinuálny výskyt vírusu SARS-CoV-2 vo vyšetrovaných odpadových vodách v SR. Momentálne v nich sledujeme mierne zvýšenie výskytu SARS-CoV-2 vo všetkých krajoch. V nasledujúcom období očakávame zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, aj hospitalizácií, najmä v období tzv. chrípkovej sezóny (október až apríl), keď ľudí vo zvýšenej miere postihujú respiračné ochorenia, medzi ktoré patrí aj covid-19. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zrušila 5. mája 2023 stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu v súvislosti s ochorením covid19, čím signalizovala v prvom rade ústup z pohotovostného krízového režimu, nie koniec pandémie.

Plánujete opäť zavádzať celoplošné opatrenia?

Aktuálne nie je úvaha o zavedení celoplošných opatrení. V prevencii vzniku ochorení covid-19 v súčasnosti preferujeme zodpovedný a proaktívny prístup občanov pri ochrane ich vlastného zdravia. Väčšina krajín zrušila verejno-zdravotné a sociálne opatrenia a aj napriek pretrvávajúcej cirkulácii SARS-CoV-2 došlo k výraznému zníženiu hospitalizácií, pobytov na JIS a úmrtnosti vo všetkých vekových skupinách populácie. Podieľajú sa na tom viaceré faktory vrátane nárastu imunity populácie voči infekcii, očkovania, včasnej diagnostiky a dostupnosti liečby covidu-19. Globálne sa imunita na úrovni populácie výrazne zvýšila, jej nárast významne ovplyvnili používanie vakcín a imunita po prekonaní covidu-19, alebo kombinácia oboch možností (tzv. hybridná imunita).

Ilustračná foto

A čo cielené zatváranie škôl?

Výchovno-vzdelávací proces je možné prerušiť za predpokladu, že je chorobnosť vysoká, teda ak chýba viac ako 20 percent z celkového počtu žiakov. Toto je však možné uplatniť bez ohľadu na to, či ide o covid-19, chrípku alebo iné akútne respiračné ochorenia. Vyučovanie preruší riaditeľ školy na základe odporúčania príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Počas chrípkovej sezóny sa často stretávame s tým, že pre vyšší počet chorých žiakov sa materské, základné či stredné školy na potrebný čas zatvoria.

Ako to bude so zákazom návštev v nemocniciach?

Zdravotnícke zariadenia môžu samy, vzhľadom na zvýšenú chorobnosť akútnych respiračných ochorení a chrípky a jej podobných ochorení, vydať zákaz návštev na príslušných klinikách a oddeleniach zariadenia, prípadne môžu epidemiologickú situáciu v danom regióne konzultovať s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Foto: Pixabay

Aký variant vírusu SARS-CoV-2 na Slovensku aktuálne prevláda?

Podľa výsledkov sekvenovania pozitívnych vzoriek tvoria na Slovensku veľkú väčšinu subvarianty omikronu XBB a XBB.1.5., ktoré nespôsobujú závažné zhoršenie epidemiologickej situácie. Subvarianty EG.5 (neoficiálne nazývané Eris) a BA.2.86 (neoficiálne nazývané Pirola) nie sú na Slovensku laboratórne potvrdené. Na našom území sa však už EG.5 môže nachádzať a nemožno to vylúčiť ani v prípade BA.2.86. V európskej populácii stále dominuje variant omikron, ktorý je mimoriadne premenlivý, čo spôsobuje, že má množstvo sublínií. Jednou z týchto početných sublínií je aj XBB.1.5 so špecifickou mutáciou. Napríklad subvariant EG.5 má túto konkrétnu mutáciu, ktorá ho radí do tejto sublínie. Vo vzorkách od pacientov v SR, ktoré nám boli zaslané na sekvenovanie, doteraz nebol potvrdený XBB.1.5 so špecifickou mutáciou, ktorá by ho radila pod subvariant EG.5. Vo vzorkách odpadových vôd, ktoré sú zmesou biologického materiálu od veľkého počtu ľudí, sme zachytili XBB.1.5 so špecifickou mutáciou. Z laboratórneho hľadiska dosiaľ nebolo možné dostupnými metódami identifikovať, či ide konkrétne o subvariant EG.5.

Ako sa v súčasnosti vykonáva zber odpadových vôd na monitoring SARS-CoV-2?

Aktuálne sa vykonáva každý nepárny kalendárny týždeň zo 16 čističiek odpadových vôd (ČOV) v rámci Slovenska. Tieto ČOV boli vyberané tak, aby sa v každom kraji sledovali 2 ČOV s najvyšším počtom obyvateľov. Pri spracovaní výsledkov sa porovnáva aktuálny počet kópií RNA vírusu SARS-CoV-2 s uplynulým týždňom. Počet kópií RNA vírusu je kvantitatívny údaj o množstve vírusu SARS-CoV-2 v odpadovej vode. V závislosti od vývoja epidemiologickej situácie sme pripravení navýšiť vzorkovanie odpadových vôd.

Ilustračné foto: TASR

Posledné očkovanie proti covidu-19 som mal vlani. Ochráni ma teraz na jeseň? 

Tvorba ochrannej hladiny protilátok (či už po očkovaní alebo po prekonaní ochorenia) a jej pretrvávanie v organizme sú individuálne. Závisia od viacerých faktorov, ako napr. vek, pridružené ochorenia, stav imunitného systému očkovanej osoby a podobne. Interval medzi posilňujúcimi dávkami, alebo medzi prekonaním ochorenia a očkovaním, sa vo všeobecnosti uvádza minimálne štyri mesiace. Odporúčame posilňujúcu dávku približne v rovnakom čase ako očkovanie proti chrípke (október, november). Zvýšenie ochrany pred závažným ochorením covid-19 po podaní posilňujúcej dávky je najvhodnejšie pre ľudí s vyšším rizikom závažného ochorenia, t. j. starších dospelých a ľudí so zdravotnými rizikovými faktormi.

Kedy odporúčate nosiť respirátor?

Mať prekryté dýchacie cesty odporúčame návštevníkom v nemocniciach, čakárňach a ambulanciách lekárov, domovoch sociálnych služieb a lekárňach. V týchto priestoroch sa nachádzajú zraniteľné skupiny osôb, napríklad ľudia s akútnymi či chronickými ochoreniami, imunokompromitované osoby, tehotné ženy či osoby vo vyššom veku. Prekrytie dýchacích ciest respirátorom odporúčame aj osobám, ktoré začínajú pociťovať príznaky respiračného ochorenia, v preplnených prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy (MHD, prímestské, diaľkové autobusy a vlaky). Ďalej v preplnených interiéroch, ako sú úrady, obchody, prevádzky služieb, prevádzky spoločného stravovania, kultúrne a športové zariadenia: divadlá, kiná, múzeá, športové haly, bohoslužobné priestory a podobne, na hromadných podujatiach aj v exteriéri, kde dochádza k hromadeniu ľudí v tesnej blízkosti (spoločenské, kultúrne a športové podujatia, ako sú koncerty, divadlá, kiná a pod.). Taktiež počas cesty do zahraničia hromadnými prostriedkami (autobusy, vlaky, lietadlá) a na preplnených miestach v zahraničí (napríklad letiská). Počas akejkoľvek situácie, ktorú vyhodnotíte ako rizikovú. 

 Ako inak sa ešte možno preventívne chrániť?

  • Ruky si dôkladne umývajte po každom návrate domov či po príchode do práce, po ceste v hromadných prostriedkoch, pred návštevou lekára, resp. nemocnice a po nej, pred prípravou jedla a jeho konzumáciou, počas nich a po nich, po použití toalety, pri akomkoľvek pocite nečistých rúk.
  • Myslite na dôkladnú hygienu rúk (umývanie mydlom a teplou vodou, použitie dezinfekčných prostriedkov na ruky na báze alkoholu) aj v domácom prostredí.
  • Kašlite a kýchajte do jednorazovej hygienickej vreckovky, ktorú bezprostredne po použití zahoďte do koša a umyte si ruky. Ak žiadnu vreckovku nemáte poruke, prekryte si ústa aspoň lakťovou jamkou. Cieľom je zabrániť uvoľneniu potenciálne infekčných kvapôčok do okolitého vzduchu.
  • V komunite, kde sa ochorenie šíri, avšak rovnako aj počas chrípkovej sezóny, je vhodné obmedziť podávanie rúk a objímanie sa pri pozdrave. Nedotýkajte sa tváre a očí neumytými rukami, nezdieľajte osobné predmety s inými ľuďmi.
  • Pravidelne a nárazovo vetrajte (s oknami dokorán). Takto dôkladne vetrajte vo všetkých kolektívoch. Rovnako dezinfikujte plochy, ktorých sa ľudia často dotýkajú.
  • Podporte svoju obranyschopnosť zvýšeným príjmom vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny B, vitamínu D na podporu obranyschopnosti tela – nájdete ich v čerstvej zelenine, v ovocí, strukovinách a celozrnných obilninách.
  • Dbajte na každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, pomôžu tiež dostatok spánku, aktívny životný štýl s dostatočným množstvom fyzickej aktivity a otužovanie. 
  • Obliekajte sa primerane počasiu. 
Ilustračná foto: TASR

Čo mám robiť v prípade ochorenia?

Ak ste chorí, nechoďte do práce, školy či do iných kolektívov a iných verejných priestorov. Covid-19 je infekčné ochorenie, berte ohľad na svoje vlastné zdravie a na zdravie zraniteľných skupín populácie. Ak nie je možné zostať doma, napríklad z dôvodu, že si potrebujete ísť po lieky, dbajte na správne nosenie respirátora (riadne prekryté nos a ústa). Stále treba myslieť aj na dôkladnú hygienu rúk (umývanie mydlom a teplou vodou, použitie dezinfekčných prostriedkov na ruky na báze alkoholu). Nestretávajte sa s osobami, ktoré s vami nežijú v jednej domácnosti, obzvlášť ak ide o vysokorizikové skupiny (seniori, chronicky chorí, imunokompromitované osoby, tehotné ženy, malé deti a bábätká). Ak je to možné, pri ochorení obmedzte kontakt aj so svojimi blízkymi, s ktorými žijete v jednej domácnosti. Napríklad sa zdržiavajte v najvyššej možnej miere v osobitnej miestnosti, pri kontakte s inými ľuďmi noste respirátor, nepoužívajte spoločné predmety (uteráky, príbory, taniere, poháre atď). Pravidelne dôkladne vetrajte a dezinfikujte dotykové plochy, napr. kľučky, vypínače, hygienické zariadenia – WC, umývadlo a umývadlové páky a podobne.

Sú povinné izolácia chorého a karanténa jeho úzkych kontaktov?

Povinná izolácia osoby pozitívnej na covid-19 bola zrušená vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 20. 3. 2023. Tak ako pri iných akútnych respiračných ochoreniach, sú dospelí i deti s covidom-19 v starostlivosti svojich ošetrujúcich lekárov, ktorí im určujú liečbu. Ochorenie si v súčasnosti nevyžaduje povinnú izoláciu pozitívnych osôb a karanténu úzkych kontaktov. Avšak treba veľmi dôsledne dodržiavať pokyny lekárov, teda liečiť sa doma v pokoji a brať do úvahy svoj zdravotný stav. Je dôležité sa z ochorenia vyliečiť a „neprechodiť ho“. Nepredlžujeme tým trvanie ochorenia a zabránime jeho ďalšiemu šíreniu na ostatných vrátane zraniteľných skupín.

(UVZSR)


Ďalšie články