Dobré správy pre farníkov z Popradu: Obnova Kostola sv. Egídia pokračuje

Poprad Kostol sv. Egídia a zvonica 2 Zvonica a veža Kostola sv. Egídia v Poprade. Foto: Rastislav Ovšonka

POPRAD – Obnova Kostola sv. Egídia v Poprade bude pokračovať aj v tomto roku. Rímskokatolícky farský úrad v Poprade bol už tretí rok po sebe úspešný so žiadosťou o poskytnutie dotácie na opravu kostola z programu ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom.

„Dostali sme 30-tisíc eur, čo bude stačiť na odvodnenie kostola a nevyhnutný archeologický výskum,“ uviedol farár popradskej farnosti Ondrej Borsík. Z tejto sumy by sa mali zabezpečiť aj nové dažďové zvody a zrejme sa podarí obnoviť aj jednu stranu fasády kostola.

Renesančná zvonica a gotický Kostol sv. Egídia v Poprade. Foto: Rastislav Ovšonka

Farnosť pôvodne žiadala o dotáciu vo výške takmer 150-tisíc eur. Z tejto sumy sa mala okrem odvodnenia kostola obnoviť kompletne celá fasáda kostola, vrátane kostolnej veže. Tá momentálne predstavuje najväčšiu hrozbu pre okoloidúcich, keďže z jej najvyššej časti už vypadávajú kusy omietky a muriva. Keďže poskytnutá dotácia by zrejme pokryla len výstavbu lešenia, farnosť sa rozhodla pre uskutočnenie prác, ktoré je možné z tejto sumy urobiť.

V uplynulých dvoch rokoch sa farnosti vďaka dotácii z ministerstva kultúry podarilo kompletne vymeniť drevenú šindľovú strechu na kostole. V roku 2021 to bolo 40-tisíc eur a v roku 2022 to bolo 35-tisíc eur. Kostol sv. Egídia bol postavený v 13. storočí a nachádzajú sa v ňom fresky zo 14. a 15. storočia.

Farnosť sa uchádzala aj o dotáciu na opravu strechy a fasády renesančnej zvonice. Zvlášť renesančná atika je výrazne narušená a odpadávajú z nej kusy omietky. Na západnej stene fasády je tiež viditeľné narušenie fasády, z ktorej postupne odpadávajú celé kusy omietky. Na obnovu zvonice z roku 1663 žiadala farnosť z programu Obnovme si svoj dom vyše 162-tisíc eur. S touto žiadosťou však nebola úspešná. Podľa Ondreja Borsíka sa farnosť bude uchádzať o dotácie na oba objekty aj v budúcom roku.

Obnovu a zatraktívnenie Kostola sv. Egídia v rokoch 2021 a 2022 podporil aj Prešovský samosprávny kraj. Z dotácií PSK sa podarilo v podkroví kostola vybudovať minigalériu, kde sa nachádzajú fotografie pôvodného vybavenia kostola, ktoré sa tam už dnes nenachádza, ale i najstaršie vyobrazenia Popradu. Z dotácie župy sa tiež podarilo čiastočne vynoviť izbu strážnika, ktorá sa nachádza na najvyššom poschodí kostolnej veže.


Ďalšie články