FOTO: V Podtatranskom múzeu zreštaurovali diela I. Spöttla z 19. storočia

372052051_1633910493767862_1421499197736105001_n Diela z vlastných zbierok sa podarilo obnoviť vďaka podpore zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja a Fondu na podporu umenia. Foto: FB Agrotourism Slovakia

PREŠOV – V Podtatranskom múzeu nedávno dokončili reštaurovanie výtvarných diel maliara a archeológa Ignáca Spöttla z 19. storočia. Kurátor umenia múzea Marek Ružinský uviedol, že ide o diela z vlastných zbierok a podarilo sa ich obnoviť vďaka podpore zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja a Fondu na podporu umenia.

Ide o maľbu olejom na kartóne s motívom archeologickej lokality, pravdepodobne Machalovskej hory, z druhej polovice 19. storočia a kresbu uhľom na kartóne Pri tatranskom plese z obdobia okolo roku 1850 – 1890. „Diela pochádzajú zo starých zbierok a v novodobej histórii neboli verejnosti prezentované. K predmetom neexistovala evidencia a neboli zapísané ani v zbierkovom fonde.

Do pozornosti sa dostali v rámci revízie. Zistenia priniesla až vedecko-výskumná činnosť. Následne sa usúdilo, že sú vhodné na prezentáciu. Ich technický stav to však nedovoľoval, preto bol potrebný odborný zásah,“ ozrejmil Ružinský. V prípade maľby múzeum nedisponovalo žiadnymi informáciami. Bolo preto potrebné zistiť predovšetkým, o akú lokalitu ide, a tiež autorstvo. To múzejníci považovali za značný problém, keďže bolo vlepené v hrubej pasparte bez akéhokoľvek popisu či signatúry. „V rámci výskumnej činnosti sa zistilo, že ide zrejme o motív archeologickej lokality,“ dodal kurátor.

Dielo malo podľa neho umeleckú, historickú a výpovednú hodnotu aj napriek absencii jednoznačného potvrdenia autorstva. V rámci reštaurovania tak upriamili pozornosť na nájdenie signatúry, nápisu či indície, ktorá by ho mohla určiť. Signatúru autora napokon objavili na zadnej strane maľby. „Predmety sú dnes v reštaurovanom stave vystavené v priestoroch múzea na Vajanského ulici ako súčasť expozície venovanej histórii osídlenia podtatranského regiónu,“ upozornil Ružinský.

Spöttl bol viedenský akademický maliar, zberateľ a amatérsky bádateľ. Pôsobil mimo svojej domoviny aj na Spiši a množstvo starožitností a hodnotných predmetov daroval dvom bývalým múzeám na území dnešného Popradu.

(tasr)


Ďalšie články