Projekt Južanka Poprad sa zmení. Investor postaví viac bytov

Poprad Južanka Namiesto garážového domu pribudne na Rastislavovej ulici v Poprade ďalší bytový dom. Foto: juzankapoprad.sk

POPRAD – Na Rastislavovej ulici na sídlisku Juh v Poprade vyrastie viac bytov, ako sa pôvodne plánovalo. Kým pôvodný investor rátal v projekte Obytný komplex – Rastislavova so 115 jedno- až päťizbovými bytmi a garážovým domom, nový zámer s hromadnými garážami neráta. Namiesto garážového domu navrhol investor ďalší bytový dom, v ktorom má byť 35 dvoj- a trojizbových bytov.

Súčasne s touto zmenou došlo aj k zmene počtu a veľkosti bytov v pôvodnom bytovom komplexe, kde má byť 120 jedno- až štvorizbových bytov a sedem dvojizbových apartmánov. Vyplýva to zo zverejnenej dokumentácie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Pôvodný zámer bytového komplexu s hromadnou garážou na Rastislavovej ulici plánovala popradská spoločnosť Bepax. Podľa zverejnenej dokumentácie investor rátal s nákladmi na výstavbu celého komplexu vo výške 10,6 milióna eur.

Novým investorom, ktorý požiadal úrady o zmenu v návrhu, je košická spoločnosť Južanka Poprad. Nový bytový dom, ktorý nahradí garáže, bude potrebovať samostatné územné a stavebné konanie.

Zmenou projektu, vďaka ktorému sa namiesto garážového domu postaví bytový dom, sa podľa investora rieši problém s nedostatkom bytov v meste Poprad. Zvýšenie počtu bytov podľa neho prispeje k rozšíreniu možností na bývanie pre obyvateľov Popradu.

„Požiadavky na nové byty s potrebnou infraštruktúrou v meste Poprad sú vysoké, a tak príprava novej lokality na výstavbu obytného komplexu, ktorým sa zabezpečí nové bývanie v nových projektovaných bytoch, je veľmi aktuálna,“ uvádza sa v dokumentácii k zmenenému návrhu.

Pôvodný projekt rátal pri 115 bytoch s 273 parkovacími miestami, z toho 135 malo byť v garážovom dome a ďalších 72 malo byť vnútorných miest. Ostatné parkoviská mali byť vonkajšie. Zmenený projekt ráta so 155 bytmi a celkovo s 261 parkovacími miestami. Z toho má byť 184 vnútorných a 77 vonkajších parkovacích miest.

Nový projekt má zvýšiť podiel zelených plôch oproti pôvodnému zámeru. Zelené plochy majú tvoriť takmer 44 percent celkovej plochy pozemkov. V novo navrhnutom bytovom dome majú byť dvoj- a trojizbové byty.

Pôvodný zámer spoločnosti Bepax rátal so začiatkom výstavby ešte v roku 2020 a ukončením v marci 2023. Prvé prípravné práce v lokalite sa však začali až v tomto roku. Podľa údajov zverejnených na internetovej stránke nového investora sa s kolaudáciou prvých bytov ráta v roku 2025. Celý projekt by mal byť ukončený o rok neskôr.


Ďalšie články