Pokladom Slovenska sa chcú stať hneď dve pamiatky zo Spiša. Občania rozhodnú, ktorá vyhrá

Kežmarok bazilika Bazilika minor - Kostol sv. Kríža v Kežmarku. Foto: fara-kezmarok.sk

POPRAD – Gotický portál Baziliky svätého Kríža v Kežmarku má momentálne najväčšiu šancu získať grant na obnovu v rámci verejnej súťaže Poklady Slovenska. Za prvý týždeň hlasovania podporilo reštaurovanie tejto pamiatky viac ako 2 200 ľudí.

Neobvyklý portál vznikol v rámci prestavby kostola v druhej polovici 15. storočia. Jeho zvláštnosťou sú dva združené vstupy umiestnené do lomeného oblúka. Ostenia otvorov zdobia sochy a v tympanóne je neúplný kruhový otvor. Po oboch stranách portálu sa vinú nápisové stuhy s letopočtom 1498, datujúcim ukončenie prestavby kostola.

S odstupom približne 500 hlasov sú momentálne na druhom mieste gotické nástenné maľby v Kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Sáse. Fresky z polovice 15. storočia našli v kostole počas aktuálne prebiehajúcej obnovy. Fresky znázorňujú Ježiša Krista, svätice, fragment postavy svätej Barbory, scénu ukrižovania či štyroch evanjelistov. Freska je dielom majstra stredoeurópskeho významu, pravdepodobne talianskej proveniencie.

Zo Spiša sa popri gotickom portáli v Kežmarku o podporu na opravu uchádza aj oltárny obraz s výjavom krstu Krista v Kostole svätého Jána Krstiteľa v Poprade-Strážach pod Tatrami. Obraz pochádza z konca 18. storočia a je dielom Erasma Schrotta. Oltárny obraz podporilo zatiaľ len necelých 400 hlasujúcich.

Popri týchto pamiatkach sa o získanie grantu uchádza aj rokokový organ v Trenčianskych Bohuslaviciach, gotická freska svätého Krištofa v Rajeckej Lesnej, socha Františky Andrássyovej v Rožňave, Lutherova Biblia z roku 1555 a Notitia Mateja Bela z Banskej Bystrice, Kaplnka Hildegarda v kúpeľnom parku v Sliači a neskorogotické pastofórium v Nedožeroch-Brezanoch.

Súťaž Poklady Slovenska vyhlásila Nadácia VÚB. Spomedzi prihlásených pamiatok vybrala komisia deväť. Hlasovanie o nich sa začalo 1. júna a napriek tomu, že vedie gotický portál z Kežmarku, zvrátiť to môže verejnosť hlasovaním, ktoré potrvá do 15. júna.

Vďaka hlasovaniu verejnosti v súťaži Poklady Slovenska boli vlani obnovené až dve pamiatky, a to gotické fresky v Starej Haliči a koncertná sieň Domu Albrechtovcov v Bratislave. Za fresky v Starej Haliči vlani hlasovalo viac ako 19-tisíc ľudí. Keďže do konca tohtoročnej súťaže ostáva ešte viac ako týždeň, šancu na obnovu má každá z prihlásených pamiatok.

Vôbec prvou pamiatkou, ktorú zveľadili v rámci súťaže Poklady Slovenska, bola v roku 2009 renesančná zvonica vo Vrbove. Spišské pamiatky boli úspešné aj v ďalších rokoch. V roku 2013 zrekonštruovali portál v Levoči, v roku 2014 vitráž v Spišskej Kapitule, v roku 2017 jedno z diel Majstra Pavla z Levoče v Spišskej Novej Vsi, ale i kazateľnicu v Kostole svätého Mikuláša v Starej Ľubovni v roku 2021.


Ďalšie články