Prešov ocenil výnimočné osobnosti. Verejné pocty udelili na slávnostnom zasadnutí

i_7638938 Zľava Peter Krajňák, Alexander Ernst, Viera Kundľová, Alexander Šurkala, Iveta Hurná, Milan Országh, Karol Horák, Zora Mihoková, Heliodor Macko, Richard Drutarovský, Emil Chlapeček. Foto: presov.sk

PREŠOV – Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) sa 5. júna v historickej sále Parku kultúry a oddychu v Prešove udeľovali verejné ocenenia.

V stredu popoludní v sále Čierneho orla v Prešove svojím príhovorom otvoril Richard Drutarovský, prvý zástupca primátora mesta Prešov, slávnostné zasadnutie MsZ.

Privítal poslancov MsZ Prešov, poslancov Národnej rady SR a Prešovského samosprávneho kraja (PSK), predstaviteľov náboženského života, akademickú obec a hostí prítomných v sále.

Pozvanie na slávnostné MsZ prijali aj delegáti partnerských miest – primátor mesta Nyíregyháza Ferenc Kovács, Marianna Furkóné Szabó – výkonná riaditeľka neziskovej spoločnosti Nyíregyháza Non-profit Touristic Ltd – a Sviatoslav Tuz, zástupca primátora mesta Mukačevo.

„Dnešok patrí našim cteným hosťom, pre ktorých je ich práca poslaním a ich úsilie presahuje hranice samých seba a často aj hranice mesta a regiónu,“ povedal Drutarovský a poďakoval sa oceneným za ich prácu, húževnatosť, odvahu a chuť meniť spoločnosť k lepšiemu.

Rovnako sa poďakoval pozvaným aj všetkým Prešovčanom za zverenú dôveru. „Je nám cťou viesť naše mesto, ktoré je plné talentov a odborníkov v mnohých oblastiach. Aj vďaka nim je Prešov výrazným na mape Slovenska aj Európy,“ zhodnotil Drutarovský.

Cena mesta Prešov sa odovzdáva od roku 2000 ako pokračovanie Ceny mesta za kultúru. Dodnes ich bolo odovzdaných celkovo 79, z toho 63 jednotlivcom a 16 kolektívom. Udeľuje sa za mimoriadne činy a dlhoročný prínos pre rozvoj mesta Prešov vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života.

Autorom umeleckého diela, ktoré si ocenení prevzali, je sochár Jaroslav Drotár. Dielo predstavuje symbol srdca a stužky. „Nech táto cena slúži ku cti tým, ktorí si ju zaslúžia,“ odkazuje autor.

Ceny všetkým laureátom počas slávnostného aktu odovzdal druhý zástupca primátor mesta Prešov Peter Krajňák a predseda komisie na udeľovanie verejných ocenení mesta Prešov Emil Chlapeček.

Karol Horák. Foto: presov.sk

Cenu mesta Prešov za rok 2023 získal prozaik, literárny kritik, divadelný vedec a vysokoškolský profesor Karol Horák. Udelili mu ju za angažovanosť a vynikajúce tvorivé činy v umeleckej, vedeckej, pedagogickej, publicistickej a výchovnej oblasti, ako aj za mimoriadny prínos, prezentáciu a zviditeľňovanie mesta Prešov doma i v zahraničí na základe dlhodobej aktívnej tvorivej a činorodej práce.

Vďaka nemu sa už viac ako polstoročie úspešne uskutočňuje prehliadka umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska Akademický Prešov, ktorej je dlhoročným riaditeľom.

Profesor Horák je jednou z najvýznamnejších postáv nielen prešovskej univerzity, ale moderného vysokého školstva v Prešove vôbec. Za viac ako polstoročie vychoval veľa generácií absolventov, ktorí sa úspešne uplatňujú v rôznych oblastiach. V roku 2023 oslávil okrúhle životné jubileum – 80 rokov.

Iveta Hurná. Foto: presov.sk

Riaditeľka Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Iveta Hurná si prevzala ocenenie za vynikajúce výsledky v oblasti kultúry, vzdelávania, za osobnostný vklad a zanietenosť pre progres regionálneho knihovníctva, reprezentáciu mesta a vedenie Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.

„Na knihe je zázračné to, že hrdina je vždy iba váš. Nie je to obraz režiséra, je to váš hrdina, ktorého si vymyslíte vo svojej fantázii. Všetky tieto príbehy z nás potom robia vnímavejších a lepších, čo považujem za veľmi dôležité hlavne v súčasnej dobe, keď sa často strácame v tom, čo je dobro a čo zlo,“ priblížila Hurná svoj vzťah ku knihám.   

Zora Mihoková. Foto: presov.sk

Zora Mihoková – lektorka, oficiálna sprievodkyňa v Múzeu židovskej kultúry v Prešove – patrí medzi najdlhšie pôsobiacich sprievodcov v prešovských múzeách. Ocenenie si prevzala za jej aktívny dlhoročný prínos, odborné a mimoriadne ľudské úsilie pri propagácii mesta Prešov, reprezentáciu a zviditeľnenie Prešova na Slovensku a v zahraničí.

„Som dojatá, ani vo sne by mi nenapadlo, že budem niekedy stáť na takomto mieste s takýmto ocenením. Moja vďaka patrí mojim životným pilierom, manželovi a mojim dvom dcéram, bez nich by som to nezvládla,“ neskrývala svoje dojatie ocenená.

K laureátom sa zaradilo aj Gymnázium Jána Adama Raymana (GJAR) na Mudroňovej 20 v Prešove. Za dlhoročnú prácu v oblasti vzdelávania, výchovy detí a mládeže, za svedomitú a kvalitnú prácu so žiakmi aj vo výchovno-vzdelávacom procese. Za prípravu mladých ľudí do života, za významný podiel na rozvoji prešovského školstva a za reprezentáciu mesta Prešov doma aj v zahraničí.

Viera Kundľová. Foto: presov.sk

„Ocenenie nás potešilo a veľmi nás zaväzuje. Do budúcnosti si želám, aby napredujúce technológie nepredbehli ľudskosť, aby ľudský prístup bol prirodzenou súčasťou našej každodennej práce a našich vzťahov,“ vyjadrila poďakovanie riaditeľka GJAR Viera Kundľová.  

„Radi si v každodennej praxi hovoríme, že ‚žúrujeme‘. Znamená to však, že si veľmi zakladáme na kvalite spolupráce v pomyselnom trojuholníku – žiak, učiteľ, rodič. Všetci sme učitelia, všetci sme žiaci a všetci chceme niečo dokázať,“ predstavila atmosféru fungovania školy Kundľová. 

Opálové zrnko sa udeľuje od roku 2003, doposiaľ odovzdali 70 ocenení. Je určené pre úspešné podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta a jeho účelom je propagovať a oceniť ich aktivity v oblasti výroby, obchodu a služieb.

Heliodor Macko. Foto: presov.sk

Dielo, ktoré ocenení získavajú, predstavuje symboly mesta Prešov – zrnko vsadeného opálu na striebornej platničke s vygravírovanou sochou Neptúna.  

Za významný prínos na technologickom trhu, za zavádzanie inovatívnych metód do vývoja a výroby, za prínos v oblasti zamestnanosti, ekonomického rozvoja mesta a šírenie jeho dobrého mena a prezentáciu doma i v zahraničí Opálové zrnko získala spoločnosť SEAK, s. r. o. Cenu prevzal riaditeľ Heliodor Macko.

Súčasťou slávnostného popoludnia bolo aj udelenie Ceny primátora mesta Prešov. Ide o verejné ocenenie, ktoré udeľuje štatutár mesta fyzickým a právnickým osobám a kolektívom pôsobiacim na území mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech rozvoja a reprezentácie mesta, predovšetkým pri ich významných jubileách a výročiach. Cena sa udeľuje od roku 2008.

Radoslav Danilák. Foto: tachyum.com

Laureátom sa stal Radoslav Danilák, vysokoškolský pedagóg, podnikateľ a inovátor, hardvérový architekt, držiteľ vyznamenania Pribinov kríž I. triedy a ocenenia Krištáľové krídlo. Ocenenie získal za výnimočný prínos v oblasti inovácií, informačných technológií a príkladnú a obetavú tvorbu, ktorou obohatil spoločnosť doma aj vo svete. V zastúpení cenu prevzal jeho blízky priateľ a kolega Martin Kmec.

Alexander Ernst. Foto: presov.sk

Za dlhoročnú profesionálnu prácu pre mesto Prešov, presadzovanie princípov zákonnosti a hospodárnosti v samospráve, občiansku angažovanosť a výraznú charitatívnu činnosť ocenili Alexandra Ernsta, hlavného kontrolóra mesta Prešov.   

Alexander Šurkala. Foto: presov.sk

Tretím oceneným sa stal kameraman Alexander Šurkala za jeho významný a dlhoročný prínos v oblasti kinematografie na Slovensku aj v zahraničí.

„Som veľmi poctený, že si na mňa moje rodné mesto spomenulo. Som rád, že som tu dnes mohol stretnúť ľudí, ktorí si tieto ceny zaslúžia, a ja môžem byť medzi nimi. Každý film sa skladá z obrázkov. A práve jeden z obrázkov môjho života môžete vidieť aj vy a ja som veľmi rád, že ste pri tom,“ vyznal sa Šurkala.

K nositeľom významného ocenenia, akým je Čestné občianstvo mesta Prešov, pribudlo meno prešovského rodáka Petra Lipu za jedinečné a celoživotné hudobné úspechy, prostredníctvom ktorých svojou hudbou a umením reprezentuje rodné mesto ako významný prameň hudobnej kultúry nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnej úrovni. Cenu v zastúpení prevzal Milan Országh, priateľ z detstva, ktorý ho naučil hrať na gitare.

Peter Lipa. Foto: peterlipa.com

Prostredníctvom videovizitky sa čestný občan mesta Prešov prihovoril prítomným. „Správu o ocenení som prijal s veľkým prekvapením, nečakal som to. Ja sa aj bez toho považujem za občana Prešova, ale to, že budem čestný, je niečo mimoriadne. Veľmi pekne ďakujem všetkým Prešovčanom, aj naďalej budem šíriť, že som tu prežil veľmi dôležitú časť svojho života,“ odkázal Lipa.

Odovzdaním listiny čestného občianstva sa symbolicky ukončil aj slávnostný ceremoniál.


Ďalšie články