Mesto chcelo zlepšiť podmienky pre cyklistov. Na cestách im preto vyznačilo ochranné pruhy

Ochranné pruhy pre cyklistovi na Sídlisku 3 v Prešove. Ochranné pruhy pre cyklistov na Sídlisku 3 v Prešove. Výdavky na realizáciu tohto projektu predstavujú sumu 608 138,73 eur. Foto: redakcia

PREŠOV – Posledné týždne mesto Prešov intenzívne pracovalo na vyznačovaní ochranných pruhov pre cyklistov. Značenia sú v rôznych častiach mesta.

Podľa hovorcu mesta Prešov Michala Hudáka zvislé a vodorovné dopravné značenie na Sídlisku 3, Sídlisku 2 a ulici 17. novembra realizovali ako súčasť projektu „Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry pomocou organizačných opatrení za finančnej podpory Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) / REACT-EÚ,” dodal.

Vodiči si na vyznačených miestach musia dať pozor, pretože vozidlá pod 3,5 tony nesmú používať ochranný pruh pre cyklistov. „Použiť ho môžu len širšie vozidlá nad 3,5 tony, ak sa nezmestia do priestoru medzi stredovú čiaru a čiaru ochranného pruhu, pričom ani širšie vozidlá nesmú ohroziť cyklistu,” vysvetlil Hudák.

Koncom apríla dokončili nástrek – náter vodorovného dopravného značenia. „Po jeho zrealizovaní sú aktivity projektu ukončené a môže byť v plnej miere využívaný verejnosťou,” informoval hovorca mesta.

Červenou farbou boli podfarbené hlavne kolízne miesta. Mimo nich boli použité iba prerušované čiary. „Nájdete ich na Sídlisku 3, konkrétne na ulici Prostejovská a Volgogradská. Taktiež na Sídlisku 2, na ulici Vlada Clementisa, ulici Levočská, ulici 17. novembra a ulici Požiarnická,” dodal.

Vodorovné dopravné značenia sú však aj na okraji ciest, ktoré Prešovčania využívali práve na parkovanie, kvôli nedostatku parkovacích miest. Teraz je tomu koniec. „V zmysle zákona o cestnej premávke vodič nesmie zastaviť a stáť na cestičke pre cyklistov, cyklistickom pruhu a na ochrannom pruhu pre cyklistov,” vysvetlil Hudák.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 608-tisíc eur, z toho 95 percent je výška nenávratného finančného príspevku a 5 percent je spolufinancovanie mesta.

Červený pruh – použiť ho môžu len širšie vozidlá nad 3,5 t, ak sa nezmestia do priestoru medzi stredovú čiaru a čiaru ochranného pruhu, pričom ani širšie vozidlá nesmú ohroziť cyklistu. Zdroj: redakcia

Ďalšie články