Týždeň dobrovoľníctva bude v kraji aj tento rok. Ako sa zapojiť a stať sa hrdinom?

Týždeň dobrovoľníctva/ Foto: Prešovské dobrovoľnícke centrum Týždeň dobrovoľníctva. Foto: Prešovské dobrovoľnícke centrum

PREŠOV – Týždeň dobrovoľníctva je kampaň, ktorá beží naprieč celým Slovenskom. Prichádza aj v roku 2024 s pozvaním pre organizácie i jednotlivcov zapojiť sa do aktívnej podpory. V Prešove budú tiež na programe rôzne dobrovoľnícke aktivity, ktorými môžete aj vy meniť svet k lepšiemu.

Týždeň dobrovoľníctva je etablovaná kampaň, ktorá sa bude konať 20. – 26. mája. Každý rok ju podporujú aj známe osobnosti. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na to, že každý môže v tomto týždni priložiť ruku k dielu a dobrovoľne meniť svet okolo seba.

Pre organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi je to priestor, kedy môžu skoncentrovať svoje potreby a pripraviť aktivitu a získať si tak dobrovoľníkov v danom týždni vďaka kampani. Je dôležité sa však prihlásiť už teraz.

Týždeň dobrovoľníctva. Foto: Prešovské dobrovoľnícke centrum

Ako môžete podporiť dobrovoľníctvo?

Možnosťou, ako podporiť dobrovoľníctvo nielen samotnou dobrovoľníckou prácou v kraji, je aj priama podpora PDC. Centrum je vďačné za akúkoľvek technickú či materiálnu pomoc – technickú pomoc, tlač materiálov, prenájom priestorov, odborné služby pro bono alebo s výhodnejšou sadzbou, ale i za finančnú pomoc v podobe 2 % z daní, alebo cez portál darujme.sk.

Prihlásiť organizáciu do kampane je možné do 30. apríla 2024 cez oficiálny web www.tyzdendobrovolnictva.sk. Následne je možné pridávať neobmedzené množstvo dobrovoľníckych ponúk. Pre verejnosť budú tieto ponuky zverejnené od 2. mája 2024 na rovnakom webovom sídle.

Týždeň dobrovoľníctva. Foto: Prešovské dobrovoľnícke centrum

Šírenie myšlienky dobrovoľníctva v Prešovskom kraji

Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC) funguje od roku 2012. „Odvtedy sme už zorganizovali desiatky aktivít a prepojili stovky dobrovoľníkov a organizácií. A to všetko s jasným cieľom – šíriť myšlienku dobrovoľníctva v Prešovskom kraji,“ uviedla manažérka PDC Jana Oravcová.

PDC je členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií (PDCO), kde spolu s ostatnými centrami rozvíjajú dobrovoľníctvo. 

„Vzdelávame, oceňujeme dobro, propagujeme dobrovoľníctvo cez kampane, realizujeme projekty, rozvíjame firemné dobrovoľníctvo a snažíme sa šíriť dobro aj pomocou rôznych médií – podcast, sociálne siete, weby… smerom k verejnosti,“ dodala manažérka.

Týždeň dobrovoľníctva. Foto: Prešovské dobrovoľnícke centrum

Dobro sa okolo nás stále koná

Riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Dominika Hradiská vyjadrila základnú myšlienku aktuálneho 16. ročníka: „V tomto ročníku Týždňa dobrovoľníctva chceme dokázať, že aj malé skutky môžu byť veľkým hrdinstvom. Tie najmilšie činy sa často dejú nenápadne. Považujeme za dôležité šíriť informáciu, že dobro sa okolo nás stále koná – aj v časoch, keď prieskumy ukazujú nárast pocitu frustrácie a obáv z budúcnosti. Všetci máme v sebe supersilu, ktorou môžeme zlepšovať svet.“

Hodnota dobrovoľníckej práce predstavovala takmer 20 000€

Podľa slov Oravcovej sa len v Prešovskom kraji po minulé roky do kampane zapojilo počas Týždňa dobrovoľníctva viac ako 1 000 dobrovoľníkov a cca 40 organizácií, ktorí odpracovali cca 3-tisíc hodín a ktorých ekonomicky vyjadrená hodnota dobrovoľníckej práce predstavovala v roku 2023 takmer 20-tisíc €.

Väčšinu účastníkov Týždňa dobrovoľníctva tvoria občianske združenia, školy, centrá voľného času, samosprávy, knižnice, múzeá, domovy sociálnych služieb a mnohé ďalšie inštitúcie.

Riaditeľka Prešovského dobrovoľníckeho centra Petra Gerhartová vyzýva organizácie a inštitúcie, aby sa zapojili: „Všetky organizácie a inštitúcie, ktoré sa chcú predstaviť verejnosti a pripraviť ukážku dobra, pozývame do Týždňa dobrovoľníctva. Využite príležitosť nájsť nových dobrovoľníkov, partnerov či podporovateľov cez najväčšie dobrovoľnícke podujatie roka!“


Ďalšie články