Príležitosť pre nadaných predškolákov. Začala sa registrácia na netradičnú olympiádu

Olympiáda Z ohrozovania mravnej výchovy mládeže obvinili štyroch rodičov. Ilustračné foto. Foto: Archív Pedagogickej fakulty PU

PREŠOV – Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove a mesto Prešov spustili registráciu na 9. ročník Logickej olympiády pre najmenších. Jej cieľom je rozvíjať logické myslenie a zručnosti, ktoré budú predškoláci potrebovať pri vstupe do „veľkej“ školy.

Registrácia do súťaže je určená predškolákom zo slovenských, ale aj českých materských škôl, potrvá do 30. apríla 2024. Obsahom zápolenia bude preverenie jednoduchých logických funkcií, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku.

Organizátori tvrdia, že o olympiádu je z roka na rok vyšší záujem. Foto: Bigstock

Všetko, čo budú potrebovať na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej školskej dochádzky. „Hlavnou myšlienkou podujatia je zapojiť sa, skúsiť vyriešiť, rozmýšľať možno aj netradične a svoje riešenie, výsledok aj zdôvodniť. Riešenie logických úloh olympiády učí deti komunikovať, vyjadrovať svoj názor, podporí prácu v skupine a umožní prezentovať logické myslenie dieťaťa,“ ozrejmil jeden z odborných garantov súťaže a učiteľ intelektovo nadaných žiakov Ľuboš Lukáč.

Olympiáda sa uskutoční v réžii zaregistrovaných materských škôl písomnou formou, alebo spoločným riešením úloh v kolektíve detí. Podľa organizátorov je o olympiádu z roka na rok vyšší záujem. Vlani sa do 8. ročníka súťaže prihlásilo o takmer 1 200 detí viac ako rok predtým. Stúpol aj počet zaregistrovaných materských škôl z 331 na 344, čo bolo v histórii súťaže doposiaľ najviac. Registrácia detí na olympiádu je úlohou materských škôl, ktoré tak musia urobiť pomocou online formulára zverejneného na webovej stránke www.logickaolympiada.sk.


Ďalšie články