V Prešove vzniká knižnica nevídaných rozmerov. Odkrytie vzácnych fresiek mnohých prekvapilo

Vizoska-kniznica Vizualizácie budúcej knižnice. Foto: KPOH

PREŠOV – Rozpočet na stavbu Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove sa menil viackrát. Ide totiž o rekonštrukciu troch národných kultúrnych pamiatok. Tri staré meštianske domy sa už v septembri 2024 premenia na komplexné čitateľské a kultúrne centrum.

Z troch pôvodných meštianskych domov na Slovenskej ulici v Prešove vznikne moderný kultúrny priestor so zachovaním pôvodných prvkov. Do zrekonštruovaných domov sa presťahujú tri doterajšie pobočky Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove – knižnica Slniečko z Hlavnej 16, knižnica z Hlavnej 139 a knižnica na Levočskej 1.

Spoločne tak vytvoria atraktívny priestor, kde si budú môcť ľudia požičať knihy, zájsť na koncert, kávu, alebo navštíviť iné podujatie. Súčasťou komplexu budú aj novostavba podzemného parkoviska a administratívna budova s katalogizáciou.

Pôvodný rozpočet stavby sa počas realizácie navýšil z 5,8 na 6,3 milióna eur. „Cena stavby bola oproti zmluvnej cene navyšovaná z dôvodu prác a z dôvodu kompenzácie nepredvídaného nárastu cien stavebných materiálov spolu o 549 856,97 eura,“ uviedla ešte v januári pre Prešovský Štandard Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Prešovského samosprávneho kraja (PSK).  

V pondelok 12. februára poslanci krajského zastupiteľstva odklepli navýšenie rozpočtu o ďalších vyše 367-tisíc eur. Ako uviedla vedúca odboru majetku a investícií PSK Lýdia Budziňáková, dofinancovanie je nutné v súvislosti s projektom interiérového vybavenia a vznikom ďalších prác naviac, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie a úspešné skolaudovanie diela.

Mnohé z nákladov navyše vyplynuli z architektonického riešenia a reštaurátorských prác. „Nie sú to nedostatky projektu, ale napríklad v chodbe sa odkryla vzácna freska anjela. Uprostred tejto fresky projektant v pôvodnom projekte nakreslil požiarny hlásič.

Z toho dôvodu napríklad treba prerobiť celú elektroinštaláciu v priestoroch. Pomerne veľa peňazí nás stoja reštaurátorské práce na presklenej pavlači vo vnútri dvora, ktorá je dominantou dvorovej východnej fasády vytvorenej koncom 19. storočia,“ dôvodila poslancom na zasadnutí s tým, že chybou je napríklad aj nevyprojektovaný parkovací systém, ktorý predstavuje sumu 36-tisíc eur.

Poslanci návrh dofinancovania bez väčšej diskusie schválili.

Podľa L. Budziňákovej sa projekt blíži do finále. Predpokladané odovzdanie stavby by sa malo konať v apríli 2024. Nasledovať budú preberacie a kolaudačné konanie a práce by mohli byť ukončené zhruba do septembra 2024.


Ďalšie články