Mesto chce v novom roku dokončiť piaty nájomný bytový dom

Nevyužívaný evanjelický kostol v Sabinove Nevyužívaný evanjelický kostol v Sabinove, ilustračná fotografia. Foto: Maroš Černý/TASR

SABINOV – Dokončenie bytového domu na Mlynskej ulici a výmena technológie chladenia na zimnom štadióne sú priority mesta Sabinov v roku 2024. Rovnako sa chce uchádzať o financie zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na výstavbu ďalšieho bytového domu. Uviedol to prednosta Mestského úradu v Sabinove Martin Judičák.

„Nájomný bytový dom s ôsmimi bytmi je ďalší, v poradí piaty, v novej lokalite na Mlynskej ulici. Plánovaný termín ukončenia je august 2024, nasledovať bude proces kolaudácie a odovzdávania stavby tak, aby pred zimným obdobím mohli byť byty odovzdané ich nájomníkom,“ povedal Judičák.

Ďalšia investičná akcia začatá v minulom roku je kompletná výmena pôvodnej zastaranej technológie chladenia na zimnom štadióne a nová hracia plocha. „Zmluvný termín ukončenia je apríl 2024, no vzhľadom na dobrý postup a nadväznosť prác je predpoklad oveľa skoršieho ukončenia a odovzdania stavby. Ak všetko pôjde podľa súčasného tempa, tak vo februári sa hokejisti a korčuliari môžu tešiť na novú kvalitnú ľadovú plochu na zimnom štadióne,“ priblížil prednosta.

V roku 2024 plánuje mesto začať rekonštrukciu budovy mestského úradu. „Podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky poskytne mestu prostriedky maximálne do výšky 1 230 789,29 eura s DPH, čo predstavuje 100 percent z celkových oprávnených výdavkov. Proces verejného obstarávania je v záverečnej fáze, ale ešte nie je podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom, preto momentálne nemôžeme informovať o presnom termíne začiatku prác,“ povedal Judičák a doplnil, že podpis zmluvy predpokladajú v januári 2024.

Čo sa týka bytov, po dokončení aktuálne rozostavaného bytového domu mesto plánuje začať s výstavbou ďalšieho 24-bytového nájomného domu. „V prípade získania úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie v roku 2024 sa plánuje s jeho dokončením a odovzdaním do užívania v roku 2026. Alternatíva je, že ak sa nebudú žiadať zo ŠFRB prostriedky na výstavbu bytového domu už v roku 2024, ale až v roku 2025, tak mesto pravdepodobne bude žiadať ŠFRB o prostriedky na obnovu dvoch nájomných bytových domov, každý so 16 bytmi, na Ulici Pavla Gojdiča, ktoré boli postavené v rokoch 2009 a 2011,“ vysvetlil Judičák.

O tom, či bude predmetom žiadosti výstavba nového bytového domu alebo obnova dvoch existujúcich bytových domov, rozhodnú mestskí poslanci v prvom kvartáli roku 2024.

(tasr)


Ďalšie články