Prešov je o krok bližšie k novému knižničnému a kultúrnemu centru

vizualizacia Nové centrum čítania a kultúry bude na Slovenskej ulici v Prešove. Foto: vizualizácia PSK

PREŠOV – Stavba moderného komplexu kultúry, čítania a vzdelania v Prešove pokračuje. Aktuálne upravujú povrchy podláh a stien, pokračujú v reštaurátorských prácach, dokončená je tiež hrubá stavba podzemného parkoviska.

Z troch pôvodných meštianskych domov na Slovenskej ulici vznikne moderný kultúrny priestor so zachovaním pôvodných prvkov. Do zrekonštruovaných domov sa presťahujú tri doterajšie pobočky Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove – knižnica Slniečko z Hlavnej 16, knižnica z Hlavnej 139 a knižnica na Levočskej 1. Spoločne tak budú tvoriť atraktívny priestor, kde si budú môcť ľudia požičať knihy, zájsť na koncert, kávu alebo navštíviť iné podujatie. Súčasťou komplexu budú aj novostavba podzemného parkoviska a administratívna budova s katalogizáciou.

Podľa Prešovského samosprávneho kraja (PSK), zriaďovateľa Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, stavebné práce na investičnom projekte pokračujú na všetkých hlavných stavebných objektoch so značným pracovným nasadením zhotoviteľa. „Zrealizované boli doteraz takmer všetky konštrukcie, aktuálne sa v meštianskych domoch realizujú povrchové úpravy podláh a stien, podhľady, montáže inštalácií a technických zariadení, taktiež reštaurátorské práce, na administratívnej budove kompletáže a maľby,“ uviedla pre Prešovský Štandard Lea Lehotská z komunikačného odboru PSK s tým, že v objekte podzemného parkoviska boli ukončené práce hrubej stavby a v najbližšom období sa začnú realizovať hrubé úpravy pre spevnené plochy.

Pôvodný rozpočet stavby sa navýšil z 5,8 na 6,3 milióna eur. „Cena stavby bola oproti zmluvnej cene naviac navyšovaná z dôvodu prác a z dôvodu kompenzácie nepredvídaného nárastu cien stavebných materiálov spolu o 549 856,97 eura,“ dodala Lehotská.

Predseda PSK Milan Majerský v lete avizoval dokončenie stavby v apríli 2024. Termín ukončenia rekonštrukcie knižnice sa však predĺžil. „Zmluvná doba realizácie diela v trvaní 18 mesiacov bola predĺžená na 24 mesiacov. Dôvodom je nález ďalšieho podzemného podlažia v niektorých podpivničených častiach meštianskych domov a dekoratívnych nástenných a stropných malieb, a na to nadväzujúci reštaurátorský výskum a reštaurátorské práce,“ vysvetlila Lehotská.

S projektom na výstavbu nevídaného komplexu prišla prvýkrát riaditeľka Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava Iveta Hurná. Stavba je pre ňu splnený sen. „Všetko bude pod jednou strechou a ja verím, že to bude kultúrne centrum, centrum vzdelania a umenia, kde sa budeme spoločne stretávať. Som presvedčená, že dobrá knižnica má vychovávať nielen múdrych, ale aj dobrých ľudí. Toto je náš cieľ,” dodala.


Ďalšie články