Amy z jarovnickej osady: Žiačka zažalovala štát

Amy z jarovnickej osady: Žiačka zažalovala štát. Dievča od útleho veku vychováva babka, žalobu však mali podať rodičia. Foto: FB AF/koláž

JAROVNICE – Školáčka z najväčšej rómskej osady na Slovensku v Jarovniciach (okres Sabinov), kde žije viac než sedemtisíc Rómov, si trúfla na niečo ojedinelé. Zastúpení Poradňou pre občianske a ľudské práva v novembri 2022 podali jej rodičia trestné oznámenie na rezort školstva, že počas obmedzení v covidovom období ich dcéra nemala prístup k vzdelaniu z dôvodu obmedzeného prístupu k internetu a digitálnym technológiám.

Okresný súd v Prešove na verejnom pojednávaní 6. novembra rozhodol v danej veci a vyhlásil rozsudok. „Určil ním, že žalovaná strana – Slovenská republika, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – porušila zásadu rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k žalobkyni – fyzickej osobe a dopustila sa jej diskriminácie v prístupe k vzdelaniu a právu na prístup k informáciám a slobode prejavu z dôvodu jej sociálneho pôvodu, majetku a rómskeho etnického pôvodu, a to neprijatím primeraných opatrení vrátane zabezpečenia prístupu k internetu a digitálnym technológiám, ktoré by zabezpečili rovný prístup žalobkyne k vzdelaniu v čase prerušenej prezenčnej výučby počas pandémie covidu-19,“ uviedla pre Prešovský Štandard hovorkyňa prešovských súdov Ivana Petrufová.

Spresnila, že žalovanej strane sporu zároveň súd určil povinnosť zaplatiť žalobkyni titulom náhrady nemajetkovej ujmy sumu 3 000 eur do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. „Súd žalobkyni priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, o výške ktorých bude rozhodnuté po právoplatnosti rozsudku samostatným uznesením.“

Rozsudok Okresného súdu Prešov nie je k dnešnému dňu právoplatný.

Poverený riaditeľ ZŠ v Jarovniciach Ján Mašlej neskrýval prekvapenie z rozhodnutia súdu. Zdôvodnil to tým, že každé dieťa, resp. jeho zákonní zástupcovia mali možnosť si vybrať formu a spôsob vzdelávania. „Žiačka síce nemala internet ani notebook, ale dostávala ako iné deti pracovné listy, no len veľmi málo z nich sa nám vrátilo na kontrolu,“ povedal Mašlej. Dodal, že žiačka mohla prísť aj do školy, ale ona nechodila. Dokonca to tak údajne bolo aj po uvoľnení opatrení. O dieťa sa od útleho veku stará babka nie rodičia, napriek tomu títo údajne riešili diskriminácie dcéry v prístupe k vzdelaniu a právu na prístup k informáciám.

Mnohí obyvatelia osady sa netaja, že po úspechu Feriovcov podajú žalobu na štát aj oni. Je možné, že ich inšpirovalo najmä rozhodnutie v časti rozsudku náhrady nemajetkovej ujmy.

Piatačka Amy má dnes vďaka projektu Digitálny žiak tablet. Na populárnej sociálnej sieti má vytvorený profil, ako žiačka piateho ročníka však tam vôbec nerieši školské povinnosti, ale najmä pridávanie videí, kde tancuje a spieva…


Ďalšie články