Predplatné
Prihlásiť sa
Prešovský Štandard

S obchvatom Veľkej Lomnice chce PSK začať na budúci rok

Veľká Lomnica priecestie nehoda Priecestie vo Veľkej Lomnici je miesto častých kolízií. Foto: FB Denis Vojtičko

VEĽKÁ LOMNICA – Na budúci rok plánuje Prešovský samosprávny kraj začať s výstavbou obchvatu Veľkej Lomnice. Ten by mal vyriešiť problematické napojenie cesty vedúcej z Tatranskej Lomnice na cestu I/66 priamo v centre obce, kde sa cesta križuje aj so železnicou. Dĺžka navrhovaného obchvatu je 3,463 kilometra.

„K dnešnému dňu má Správa a údržba Prešovského samosprávneho kraja územné rozhodnutie na jednu časť celého obchvatu, a to na výstavbu okružnej križovatky v mieste napojenia s cestou I/66,“ informovala hovorkyňa PSK Dáša Jeleňová.

Aktuálne je podaný celý zámer na Okresnom úrade v Kežmarku, v rámci ktorého prebieha proces posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie. Na dotknutých pozemkoch budúcej výstavby má SÚC PSK na I. etape zrealizovaný pyrotechnický prieskum a súčasne sa uskutočňuje predbežný archeologický prieskum.

PSK už začal aj s výkupom pozemkov pod budúcim obchvatom. Na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva schválili poslanci takmer 342-tisíc eur na kúpu vyše 11-tisíc metrov štvorcových pozemkov pod budúcu cestu. Celkové náklady na výkup pozemkov predstavujú približne 4,7 milióna eur.

Náklady na samotnú výstavbu sa odhadujú na 21 miliónov eur. Výstavba celého obchvatu sa bude robiť po častiach s plánovaným ukončením poslednej časti koncom roku 2028. Podmienkou sú úspešné získanie finančných prostriedkov a úspešné majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov.

Trasa celého obchvatu je situovaná mimo zastavaného územia obce Veľká Lomnica s napojením na cestu I/66 na západnom okraji obce a s napojením na pôvodnú cestu II/540 za priecestím v severnej časti obce. Trasa prechádza územím určeným na výstavbu priemyselného parku v lokalitách Lomnické pole a Na rovni.

Doprava by tak mala byť po výstavbe obchvatu presmerovaná mimo centra obce. To je denne vystavené zápcham a kolónam áut medzi Popradom a Kežmarkom.


Rastislav Ovšonka