Predplatné
Prihlásiť sa
Prešovský Štandard

Prešovčania, ste za zvyšovanie poplatkov? Ak nie, využite svoje právo pripomienkovať

Foto: Redakcia Foto: Redakcia

PREŠOV – Na stole je nový návrh mesta Prešov o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zvýšiť sa má na 54,96 eura pre rok 2024.

Zdá sa, že Prešovčania budú musieť opäť siahnuť hlbšie do peňaženky. V hre je zvyšovanie poplatku za odpad a drobné stavebné odpady. Ten by sa mal zvýšiť zo súčasných 49,27 na 54,96 eura. Návrh VZN, ktoré bude upravovať súčasný poplatok, je vyvesený od 24. 11. 2024. Predkladateľ je Radko Lapoš, vedúci odboru financií Mestského úradu v Prešove.

Už minuloročné zvyšovanie poplatkov a daní v Prešove vyvolalo vlnu kritiky. Primátor mesta František Oľha sa však bránil, že zvyšovanie bolo v zmysle zákona. Podľa jeho slov určuje to VZN, v ktorom je napísané, že dane a poplatky sa majú zvyšovať každý rok. „Minulé vedenie to ale ignorovalo. Aj tento rok predložím zvyšovanie, ako mi to ukladá zákon. Je už na poslancoch, či to schvália,” povedal v rozhovore pre Prešovský Štandard Oľha. 

Dobrou správou je, že fyzické a právnické osoby môžu uplatniť svoje pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme alebo elektronicky a zaslať ich na adresu [email protected], kópiu na [email protected]. Avšak pripomienka, aby bola akceptovaná, musí mať požadovanú formu. „V pripomienke sa môže navrhnúť nový text, alebo odporučiť úprava textu alebo doplnenie, zmena, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá,“ vysvetlila Mária Rušinová, vedúca oddelenia daní a poplatkov Mestského úradu v Prešove.

Podľa slov Marušinovej je postup písania podobný ako v prípade zmeny zákona. „Ak sa rozhodnete k VZN napísať pripomienku, napíšete, že je to pripomienka k VZN číslo a názov,” vysvetlila vedúca oddelenia daní a poplatkov. Následne je potrebné napísať návrh. „Navrhujem zmeniť text napríklad v bode 3 z pôvodného textu na text, ktorý navrhujete, alebo v tomto bode z tejto sadzby na takúto sadzbu a napíšete návrh. Pripomienka by mala mať aj zdôvodnenie, prečo tak navrhujete,” dodala. 

Okrem písomnej a elektronickej formy môžu Prešovčania pripomienkovať aj ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Prešove u predkladateľa návrhu nariadenia do 4. 12. 2023. Forma však musí byť rovnaká, ako v prípade písomnej podoby. Pripomienky bude preverovať ešte komisia. Úspešné pripomienky následne prerokuje zastupiteľstvo. Mesto Prešov v roku 2022 patrilo medzi mestá s najnižšími poplatkami. V roku 2023 už viedlo v rebríčku krajských miest s najvyššími poplatkami.