Predplatné
Prihlásiť sa
Prešovský Štandard

Kultúrne stredisko v Stropkove prešlo modernizáciou za vyše 217 tisíc eur. Kúpili laserový projektor i nové krosná

MsKS2 Kultúrne stredisko v Stropkove vybavili novou technikou a zariadením. Foto: Mesto Stropkov

STROPKOV – Stropkovčania sa môžu tešiť z vynovených priestorov kultúrneho strediska. Pred ôsmimi rokmi prešlo kompletnou rekonštrukciou, no teraz miesto vycibrili vybavením a technikou.

Mesto Stropkov nedávno úspešne ukončilo projekt pod názvom Modernizácia technologického vybavenia kultúrneho strediska v Stropkove. Vďaka nemu získala samospráva interiérové vybavenie i techniku za vyše 217 tis. eur.

„Tunajšie kultúrne stredisko je najnavštevovanejším kultúrnym zariadením v širokom okolí. Ide o kvalitne vybavený multifunkčný kultúrny stánok, no napriek tomu bolo nevyhnutné modernizovať i doplniť niektoré jeho technické a interiérové prvky,“ vysvetlil primátor Stropkova Ondrej Brendza. Cieľom projektu bola podľa neho  podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho strediska, predovšetkým vďaka investíciám do modernizácie jeho materiálno-technického a technologického vybavenia.

V Stropkove zahrnuli do rekonštrukcie aj merače telesnej teploty s dezinfekciou, fogátor, germicídne žiariče a dezinfekčné zariadenia. „Okrem toho sme zakúpili laserový projektor využívaný na filmovú projekciu. Našou ambíciou je tiež organizovanie kreatívnych kurzov, keďže z projektu sme kúpili tkáčske krosná, hrnčiarsky kruh, šijací stroj či vypaľovaciu pec na keramiku. Tanečníci určite ocenia nový tanečný povrch v divadelnej sále, tzv. baletizol, ktorý z podlahy vytvára veľmi pohodlné miesto pre tanečníkov či divadelníkov,“ dodal primátor.

Kultúrne stredisko tiež doplnili novým interiérovým vybavením, scénickým osvetlením, modernizovali ozvučenie, javiskovú techniku a vynovili zariadenie v zvukovej miestnosti. Pre zvýšenie komfortu návštevníkov i účinkujúcich doplnili chladenie do jestvujúcej vzduchotechniky. Celková výška investícií dosiahla 217 551,96 eur, z čoho nenávratný finančný príspevok predstavoval 184 505,77 eur, zvyšok uhradilo mesto z vlastných zdrojov. Projekt bol financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci výzvy Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR.


Zuzana Bérešová