Predplatné
Prihlásiť sa
Prešovský Štandard

Prešov je na zimu pripravený. Zimná sezóna už začala

318645201_449156484070900_7896543316856572662_n Zimná technika v teréne. Foto: Mesto Bratislava

PREŠOV – Mesto Prešov je podľa primátora Františka Oľhu na zimnú sezónu pripravené. Zimnú údržbu ciest a chodníkov bude v tomto roku v Prešove zabezpečovať spoločnosť Technické služby mesta Prešov v spolupráci so spoločnosťou Správa a údržba komunikácií mesta Prešov.

Oproti minulému roku dochádza k zlúčeniu oboch činností (údržba ciest a údržba chodníkov), čo je dôsledok zlúčenia oboch mestských firiem, ku ktorému dochádza k 1. 1. 2024. Výsledkom by podľa mesta mali byť optimalizácia a zjednodušenie systému nasadzovania techniky a personálnych zdrojov. Na tom sa bude podieľať aj jednotný dispečing, ktorý umožní zasahovať pracovným čatám koordinovane. „Som presvedčený, že zimná údržba bude v poriadku. Technické služby robia všetko preto, aby bola,” vysvetlil Oľha.

Dispečing zimnej údržby sídli na Pionierskej ulici. Jeho HW a SW vybavenie, ako aj prepojenie s dispečingom Dopravného podniku mesta Prešov, mestskej polície a Správa a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, uľahčí a zjednoduší prácu dispečerov. „Zriadené sú taktiež viaceré kanály pre komunikáciu s občanmi mesta, ako, napríklad e-mailová adresa prioritne určená pre podnety občanov, či nonstop krízová telefónna linka,” vysvetlila hovorkyňa mesta Terézia Rácová.

Novinkou je aj operačný plán zimnej údržby, ktorý schválili poslanci mestského zastupiteľstva. Podľa mesta sú v ňom zahrnuté všetky náležitosti jej zabezpečenia, a to vrátane organizačného či vecného zabezpečenia, rozdelenia skládok posypového materiálu a telefónneho spojenia. „Máme schválený plán zimnej údržby, ktorý je úplne iný ako dokumenty doteraz. Máme tam mapky, sú tam presne rozkreslené úseky. Presne vieme dĺžku úsekov, ich náročnosť. V tomto roku to bude ešte hybridný stav,” vysvetlil Oľha. Od budúceho roku bude podľa primátora ku každému úseku napísané, koľko strojov si vyžadujú jednotlivé úseky, ako dlho sa na ňom bude pracovať. Do tabuliek chcú postupne dostať všetky dáta. „Potom budeme presne vedieť, koľko nás bude stáť údržba jednotlivých úsekov,” dodal.

Operačný plán definuje a zatrieďuje komunikácie mesta Prešov do 4 kategórií obslužnosti, ktoré pokrývajú všetky komunikácie v správe mesta. „Cieľom je zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť mestských komunikácií v zimnom období v požadovanej kvalite a v rámci reakčných časov určených operačným plánom zimnej údržby,” uviedla Rácová. „Na údržbu ciest a chodníkov je aktuálne naskladnených približne 100 ton posypovej soli a 400 ton štrku,” dodala.

Na údržbu komunikácií v centrálnej mestskej zóne je zabezpečený ekologický posypový materiál chlorid horečnatý (približne 30 ton) spolu so zeolitom  2 – 4 mm (približne 50 ton). Zimnú údržbu ciest a chodníkov bude podľa radnice zabezpečovať do 70 pracovníkov.

Podľa mesta na zimnú údržbu ciest sú v Prešove zabezpečené 4 veľké sypače s radlicami, 2 menšie sypače s radlicami určené pre medziblokové priestory, 3 traktory v subdodávke s radlicou a sypačom, nakladače, obslužná technika, dispečerské vozidlo. V prípade kalamitných situácií sú zmluvne dohodnuté aj externé kapacity techniky a personálu. 

Na zimnú údržbu chodníkov je pripravených 16 mechanizmov. „Vždy sa môže stať, že nás zaskočí nejaký extrém, kalamita. Na bežnú zimu sme však pripravení,” zhodnotil Oľha. Zimná sezóna sa oficiálne začala 15. novembra 2023, a potrvá do 15. marca 2024.