Predplatné
Prihlásiť sa
Prešovský Štandard

Kežmarský most otvoria už onedlho

Kežmarok most 66 1 Most na ceste I/66 ponad rieku Poprad je tesne pred dokončením. Foto: Mesto Kežmarok

KEŽMAROK – Obyvatelia mesta, ale aj cestujúci prechádzajúci Kežmarkom, by sa konečne po štyroch rokoch mohli dočkať plynulého prejazdu mestom.

Stavebná firma dokončuje rekonštrukciu mosta na ceste I/66 ponad rieku Poprad. „Sprejazdnenie mosta je naplánované na koniec mesiaca november,“ uviedol pre Prešovský Štandard hovorca Slovenskej správy ciest Martin Guzi. V súčasnosti podľa Guziho prebiehajú práce na realizácii ríms a izolácií nosnej konštrukcie. „Za predpokladu vhodných klimatických podmienok sa zrealizuje uloženie ochrannej vrstvy izolácie a obrusná vrstva na moste spolu s napojením predpolí mostného objektu,“ doplnil Guzi. Pred samotným odovzdaním mosta do prevádzky bude nutné osadiť bezpečnostné zariadenia, vykonať prvú hlavnú prehliadku mosta a tiež jeho zaťažkávaciu skúšku.

V decembri, na základe dohody so spoločnosťou LIDL, nebudú realizované práce. V súčasnosti je doprava presmerovaná na dočasné mosty, ktoré sa napájajú na parkovisko spoločnosti LIDL. K demontáži mostných provizórií pristúpi zhotoviteľ stavby až v januári 2024.

V jarných mesiacoch budú pokračovať práce na výmene asfaltových vrstiev na kruhovom objazde, ktorý je hneď za mostom v smere na Spišskú Belú, a tiež na napojení v smere od Popradu. Na jar sa upravia všetky plochy dotknuté stavbou vrátane plôch spoločnosti LIDL, ktoré boli využívané v rámci stavby. Konečný termín ukončenia stavby je apríl 2024. Zhotoviteľ pri odovzdaní staveniska deklaroval sprejazdnenie mostného objektu v roku 2023.

Pre zlý stav mosta cez rieku Poprad vyhlásilo mesto Kežmarok mimoriadnu situáciu už v polovici decembra 2019, o niekoľko dní nato vyhlásil mimoriadnu situáciu aj prednosta Okresného úradu v Prešove pre územie Prešovského kraja. Po moste denne prejde okolo 20-tisíc vozidiel.

Na moste bola následne obmedzená doprava do jedného jazdného pruhu, neskôr bola celá doprava presmerovaná na náhradne mosty. Po tých sa jazdí doteraz. S rekonštrukciou mosta sa malo začať už v druhej polovici roka 2020.

Pôvodne mali most opraviť Cestné stavby Liptovský Mikuláš. Tie však neskôr Slovenskej správe ciest oznámili, že došlo k odpredaju časti podniku a všetky práva a povinnosti prešli na spoločnosť ZEDA. Následne SSC pozastavila všetky práce na moste a vypísala novú súťaž na dodávateľa. Novým zhotoviteľom po verejnom obstarávaní sa v marci tohto roku stala skupina C.M.R. – MBM Kežmarok. Podľa zmluvy náklady na rekonštrukciu predstavujú takmer 1,8 milióna eur.


Rastislav Ovšonka