Hrádok Brestov má svoje tajomstvá. Cestou naň sa ponúkajú krásne výhľady

20220418_123221

PREŠOV – Hrádok Brestov patrí k najstarším v okolí. Pritom je zaujímavé, že jeho pozostatky boli objavené v roku 1975 J. Macákom. O deväť rokov neskôr boli zvyšky hrádku vyhlásené za Národnú kultúrnu pamiatku.

Podľa viacerých zdrojov bol postavený približne v polovici 13. storočia. Jeho nepatrné zvyšky nájdete na kopci Zámčisko nad obcou. Na rozdiel od niektorých okolitých fortifikácií ide v tomto prípade naozaj o malý hrádok.

Dokonca vraj možno o hlásku – vartovku, ktorá kedysi slúžila „iba“ na stráženie a nemusela mať stálu posádku. No mohlo to byť aj malé šľachtické sídlo. Podľa dostupných prameňov hrad zanikol v 14. storočí, teda existoval len pár desaťročí.

Patril, ako inak, v tom období a v tomto regióne všadeprítomným Abovcom. Presnejšie ich vetve Boduna, alebo ak chcete, pánom z Ploského. Tí stáli aj za vznikom ďalšieho hradu Bodoň.

No späť k hrádku Brestov. Naozaj nebol veľký, bol postavený na ploche zhruba 20 × 6 až 8 metrov, obohnaný priekopou a mohutným valom. Dnes ťažko povedať, či mal aj kamenné hradby, pokojne mohli byť aj palisádové.

Na niektorých miestach vidno zvyšky muriva. Nejaká časť je ukrytá pod nánosmi, ktoré sa tu za stáročia nakopili. Tesne pri hrádku juhozápadným smerom je plošina s rozmermi 10 × 6 metrov, ktorá mohla podľa niektorých prameňov slúžiť ako „nástupisko“ na most ponad hradnú priekopu. Navyše tu podľa priehlbiny zrejme stála aj vežovitá stavba.

Niekoľko desiatok metrov nižšie, opäť juhozápadným smerom, mohlo byť akési samostatné predpolie hradu na plošine zhruba 20 × 10 metrov. Pravda, ide len o domnienku. Plošina je až podozrivo dobre zarovnaná. Z vrcholovej plošiny hrádku počas zimy, keď na stromoch nie sú listy, vidno kopec, na ktorom sú zrúcaniny hradu Lipovec. Z druhej strany, smerom na Kysak, zase kopec, na ktorom sú zrúcaniny rovnomenného hradu.

A ako ísť na hrad? Nuž, ak autom, tak pri príchode do obce doslova rovno. Na prvej križovatke doprava ku katolíckemu kostolu. A buď nechať auto tu, alebo ísť ďalej a na ďalšej odbočke hneď za mostíkom doprava. Cesta je ale brutálne úzka, takže pozor.

Za posledným domom vľavo je čistina, kde treba auto odstaviť. Potom smerom do lesa. Na prvej križovatke lesných ciest ani doľava, ani doprava, ale rovno nahor nenápadným chodníkom.

Stúpanie je naozaj prudké, no na druhej strane sa už po niekoľkých minútach naskytajú predtým netušené výhľady desiatky kilometrov ďaleko. Preto klobúk dolu pred stredovekými staviteľmi hrádku. Bezprostredne pri ňom a v blízkom okolí sú až na západný smer doslova šialené sklony svahu.


Ďalšie články