O spracovaní odpadov v Matejovciach ešte nie je rozhodnuté

Poprad MZ Matejovčania Nespokojní Matejovčania na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Poprade. Foto: Rastislav Ovšonka

POPRAD – Poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade schválili návrh poslanca Martina Balogu, ktorý navrhol, aby mesto začalo obstarávať zmenu územného plánu na výstavbu centra na zhodnocovanie odpadu v novej lokalite, neďaleko existujúcej skládky Úsvit. Nová lokalita sa nachádza v katastri mestskej časti Stráže pod Tatrami. Centrum navrhol poslanec Baloga zriadiť na pozemkoch mesta a Slovenskej republiky.

Poslanci schválili aj pôvodný návrh na zriadenie Linky na zhodnocovanie nie nebezpečného odpadu mechanickou úpravou a následným zhodnotením biologickými postupmi v katastri mestskej časti Matejovce. Tá by mala vyrásť na pozemkoch súkromných osôb. Schvaľovaniu oboch návrhov predchádzala rozsiahla diskusia poslancov.

Priamo na zastupiteľstve dostal priestor aj zástupca petičného výboru z mestskej časti Matejovce. Ten poslancom ozrejmil dôvody, prečo sú Matejovčania proti výstavbe takéhoto centra a linky neďaleko rodinných domov v Matejovciach. Pod petíciu, ktorou obyvatelia mesta odmietli umiestnenie tohto centra v Matejovciach, sa podpísalo viac ako 2 700 obyvateľov mesta.

Podľa vedúcej odboru výstavby a majetku Mestského úradu v Poprade Kristíny Horákovej podnet na zmenu územného plánu, o ktorom sa dnes hlasovalo, je iný ako návrh na zmenu územného plánu, proti ktorému protestovali Matejovčania už minulého roku. Výrobná linka na spracovanie odpadov je podľa nového návrhu umiestnená ďalej od obytných domov. Zmena je aj v prípade dopravného napojenia celého areálu, ktoré by malo byť nie hneď za domami, ale na konci celého pozemku. V novom návrhu je tiež zámer výsadby izolačnej zelene, ktorá by mala oddeliť existujúcu zástavbu rodinných domov od celého areálu.

Priestor na zastupiteľstve dostal aj zástupca spoločnosti Brantner Peter Pajerchin. Podľa neho je nový návrh v lokalite pri Úsvite ekonomicky a časovo nedosiahnuteľný a nerealizovateľný. Nakoniec však nevylúčil možnosť diskusie aj o tomto návrhu.

Poslanec Jozef Košický, ktorý je v dozornej rade spoločnosti Brantner za mesto Poprad, upozornil aj na skutočnosť, že v roku 2027 bude Poprad opäť robiť súťaž na spracovateľa odpadov v meste. „Čo v prípade, ak Brantner nebude spracovávať komunálny odpad v Poprade?“ opýtal sa Košický. Aj tento moment treba podľa neho brať do úvahy pri rozhodovaní o umiestnení centra na spracovanie odpadov.

Schválením pôvodného návrhu, ako aj návrhu Martina Balogu, poslanci schválili, že mesto bude obstarávať zmenu územného plánu v oboch lokalitách. Na konečné riešenie, kde budú v Poprade umiestnené centrum spracovania odpadov a linka na triedenie odpadu, si tak ešte budú musieť Popradčania vrátane obyvateľov mestskej časti Matejovce počkať. Zmenu územného plánu majú vo svojich rukách opäť len poslanci mestského zastupiteľstva.


Ďalšie články