V Poprade-Matejovciach nechcú centrum na spracovanie odpadu

Poprad-Matejovce odpad 1 V Poprade má len zopár desiatok metrov od domov vyrásť centrum na spracovanie odpadov. Foto: Rastislav Ovšonka

POPRAD – Obyvatelia popradskej mestskej časti Matejovce opäť bojujú proti výstavbe centra na spracovanie odpadov. To chce postaviť súkromná firma len zopár desiatok metrov za ich plotmi. Proti výstavbe takéhoto zariadenia spísali petíciu, ktorú podpísalo viac ako 2 700 obyvateľov mesta.

„Petícia je proti plánovanej výstavbe Centra energetického a biologického zhodnotenia odpadu Poprad a Linky na zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov mechanickou úpravou a následným zhodnotením biologickými postupmi. Petíciu podpísalo 2 758 občanov. Neboli to len Matejovčania, ale podpísali ju aj ostatní obyvatelia mesta Poprad,“ uviedol člen petičného výboru Ján Olekšák.

Podľa členov petičného výboru výstavba takéhoto centra neďaleko rodinných domov prinesie viacero problémov. Matejovčanom vadí, že toto centrum by malo spracovávať odpad z celého regiónu, od okresu Liptovský Mikuláš cez Poprad, Kežmarok, Levoču, Spišskú Novú Ves až po okres Stará Ľubovňa. Parametre navrhovanej stavby na úrovni 100 000 ton zmesového odpadu ročne podľa neho niekoľkonásobne prevyšujú potreby mesta.

Lokalita je podľa členov petičného výboru navrhnutá v susedstve obytnej zóny. Podľa nich aj usmernenia ministerstva životného prostredia hovoria o odporúčanej vzdialenosti takejto aktivity minimálne 700 metrov od obytnej zóny. Celá navrhovaná lokalita sa má podľa petičného výboru nachádzať vo vzdialenosti do 700 metrov od obytnej zóny. Najbližší rodinný dom je od plánovaného areálu vzdialený 85 metrov, od plota domu je to k budúcemu areálu len 55 metrov.

Ďalším problémom je nebezpečný odpad. Hoci sa tu nemá spracovávať nebezpečný odpad, ten tvorí približne jedno percento zmesového komunálneho odpadu. „Keď si zoberieme kapacitu centra na úrovni 100 000 ton odpadu, tak tam bude 1 000 ton nebezpečných odpadov, s ktorým sa bude musieť narábať a manipulovať, a nie je to riešené,“ dodal Olekšák.

Výstavbu areálu plánuje spoločnosť Brantner Poprad, ktorá už vlani podala návrh na zmenu územného plánu v tejto časti mesta. Minulého roku proti tomuto zámeru spísali obyvatelia Matejoviec protest, pod ktorý sa podpísalo viac ako 1 000 obyvateľov. Primátor Popradu Anton Danko vtedy rozhodol, že o tomto zámere sa pred komunálnymi voľbami nebude rokovať.

Tohto roku však už komisia výstavby a majetku na marcovom zasadnutí odporučila poslancom schváliť podnet na zmenu územného plánu. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa Matejovčania rozhodli spísať petíciu proti plánovanej výstavbe.

V materiáloch pre zastupiteľstvo, ktoré bude o podnete rokovať už tento piatok, sa uvádza, že oproti minuloročnému návrhu došlo k niekoľkým zmenám. Ide hlavne o posunutie linky na spracovanie odpadov ďalej od rodinných domov, a tiež iné dopravné napojenie, s čím obyvatelia Matejoviec nesúhlasia, pretože tieto zmeny nie sú v žiadnych verejne dostupných materiáloch uvdené.

Práve výstavba cesty, podľa pôvodného návrhu len zopár metrov od rodinných domov, bol ďalší argument obyvateľov proti tomuto zámeru. Podľa Boženy Nemcovej, ktorá býva v zasiahnutej lokalite, denne by malo popred ich domy prechádzať okolo 50 nákladných áut s odpadom. „Tento veľký kolos sa má postaviť rovno za našimi domami. Boli by tu hluk, smrad a neporiadok. Už teraz máme problém s bioplynovou stanicou, z ktorej ide smrad. Je nepredstaviteľné, aby takéto centrum bolo postavené priamo pod Vysokými Tatrami, rovno pred našimi domami. Ak to postavia, Matejovce budú mať z každej strany priemyselnú zónu a nebude tu možný rozvoj,“ povedala Božena Nemcová.

Okrem Matejoviec bola v posudzovaní aj lokalita v katastri obce Gánovce. Podľa členov petičného výboru v jednom zo stanovísk Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade neodporučil ďalšie približovanie výrobných a skladových plôch k obytným zónam a ako výhodnejšiu lokalitu pre zriadenie takéhoto centra odporučil Gánovce. Pre Matejovčanov je aj preto nepochopiteľné, že je tu snaha zriadiť takéto centrum blízko obytnej zóny v Poprade-Matejovciach.

Podľa poslanca Mestského zastupiteľstva v Poprad Igora Wzoša ak sa tento zámer schváli a postaví, išlo by zrejme o odpadové centrum s najkrajším výhľadom na Slovensku, keďže odtiaľ je výhľad priamo na Vysoké Tatry. Podľa Wzoša celý zámer vyvoláva viacero otáznikov, v prvom rade, prečo je zámer postaviť takéto centrum na súkromných pozemkoch, ktoré sú dnes ornou pôdou, po zmene územného plánu by sa však stali pozemkami určenými na výstavbu.

Poslanec Wzoš tvrdí, že oveľa lepšia alternatíva by bola postaviť takéto centrum približne dva kilometre od Matejoviec, v katastri popradskej mestskej časti Stráže pod Tatrami, v tesnom dotyku s existujúcou skládkou odpadov Úsvit, ktorá sa nachádza v katastri obce Žakovce. Samotné mesto Poprad tu dokonca vlastní jeden z pozemkov, ktorý by bol vhodný na výstavbu takéhoto zariadenia.

Práve v lokalite Úsvit plánuje podobné centrum zriadiť ďalšia spoločnosť, ktorá sa zaoberá zberom a spracovaním odpadov. Výstavba centra na zhodnocovanie odpadov na Úsvite aj na pozemkoch mesta je pre mesto Poprad podľa Wzoša logickejšia a výhodnejšia, ako výstavba pri obytnej zóne na cudzích pozemkoch.

Táto alternatíva je oveľa vhodnejšia aj podľa Matejovčanov. „Táto lokalita je vzdialená približne dva kilometre od najbližších obytných zón. Disponuje potrebnými inžinierskymi sieťami. Podľa nás je to lokalita, ktorá nemôže nikomu prekážať,“ uviedol Olekšák.

O podnete spoločnosti Brantner Poprad na zmenu územného plánu bude rokovať Mestské zastupiteľstvo v Poprade tento piatok. Členovia petičného výboru, ako i ďalší obyvatelia Matejoviec, sa chystajú na rokovaní vyjadriť svoj názor. O tom, či ho budú môcť vyjadriť oficiálne, budú rozhodovať poslanci, keďže obyvateľ mesta môže vystúpiť na rokovaní až po predchádzajúcom súhlase samotných poslancov.


Ďalšie články