Prvý deň spišského biskupa Trstenského: Tajomstvo pred vysviackou, plán s diecézou a slzy obavy

František Trstenský spišský biskup 1 Novomenovaný spišský biskup František Trstenský. Foto: Rastislav Ovšonka

POPRAD – Novým spišským diecéznym biskupom sa stal farár-dekan v Kežmarku František Trstenský. Meno nového spišského biskupa oznámil v popradskej Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie súčasný pomocný spišský biskup a diecézny administrátor Ján Kuboš na úvod krátkej pobožnosti, ktorej sa zúčastnili stovky kňazov a veriacich.

„Veľká bázeň, chvenie, ale aj nádej, že dobrý Pán Boh vie, čo robí, aj Svätý Otec František, keď takto zveril dôveru vo mňa,“ boli prvé slová novozvoleného spišského biskupa.

Priamo pri čítaní dekrétu a následne aj počas prvého príhovoru k veriacim sa František Trstenský neubránil slzám. „Boli to slzy obavy, nie dojatia. To je ťarcha. Opúšťam Kežmarok, kde som bol, kde sú dobrí veriaci a dobrí ľudia. Je to ťažký úrad, to je služba,“ povedal Trstenský.

K prioritám novovymenovaného biskupa budú patriť nadviazanie na existujúce tradície a kontinuita, ale „určite dynamizmus v diecéze. Pápež František nám ukazuje cestu. Aj preto som vybral konkatedrálu. Bolo to moje želanie. Sídlo diecézy je trochu mimo a ťažšie dosiahnuteľné. Chcem ukázať, že to ja prichádzam k ľuďom. Biskup musí byť uprostred svojho ľudu, rozprávať sa s nimi, počúvať ich,“ povedal František Trstenský. Takéto verejné oznámenie a v konkatedrále, nie v katedrále v Spišskom Podhradí, sa uskutočnilo prvýkrát v histórii diecézy. František Trstenský chcel, aby na toto oznámenie nového biskupa mohlo prísť čo najviac ľudí i médií. „Biskup má byť medzi ľuďmi, nie niekde zatvorený,“ povedal nový spišský biskup.

To, že sa ohlásenie mena nového spišského biskupa udialo v Poprade, môže čosi naznačovať. Na otázku, či nebude uvažovať o premiestnení sídla diecézy zo Spišskej Kapituly do Popradu, František Trstenský odpovedal: „Zavčasu sa pýtate. Áno, Spišská Kapitula je umiestnená excentricky, ešte je to aj malé mestečko Spišské Podhradie, oproti Popradu či iným mestám. Je to ešte predčasné, neviem na to odpovedať.“

O menovaní za spišského diecézneho biskupa sa František Trstenský dozvedel 3. septembra. Vtedy si ho do Bratislavy zavolal apoštolský nuncius, ktorý mu oznámil, že pápež František si želá jeho menovanie za biskupa Spišskej diecézy.

Nasledujúce tri mesiace, dokedy sa musí uskutočniť biskupská vysviacka, bude mať František Trstenský náročné. Dovtedy musí splniť viacero predpísaných záležitostí, často aj bežných, ako sú nákup nového oblečenia či výber nového erbu a biskupského hesla. „Potrebujem sa spojiť s ostatnými otcami biskupmi.“ Do úvahy berie aj náročnejšie klimatické podmienky pod Tatrami. Biskupská vysviacka sa určite bude konať v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí. „Je to sídlo diecézy, je tam katedrála, je tam biskupská katedra. Historicky to tam vždy bolo. To by som dodržal,“ povedal František Trstenský. V najbližších dňoch sa chce nový spišský biskup stretnúť so štátnym sekretárom Svätej stolice Pietrom Parolinom, ktorý príde na Slovensko.

Až do biskupskej vysviacky a následného prevzatia úradu biskupa zostáva František Trstenský naďalej farárom v Kežmarku. „Dnes mám o 16.30 h svätú omšu pre deti a pozývam vás,“ povedal novovymenovný biskup. V krátkej dobe ho čakajú duchovné cvičenia, ale napríklad aj príprava a vyhotovenie biskupského erbu, nad ktorým uvažuje už od momentu, keď sa dozvedel o svojom menovaní. Súčasťou erbu bude heslo, nad ktorým tiež premýšľa. Neminie ho ani taká vec, ako je nákup nového – biskupského oblečenia, či už pôjde o reverendu, mitru, solideo, liturgické odevy a ďalšie. Sám nevie povedať, koľko a akého oblečenia potrebuje biskup. Potrebovať ale bude biskupskú berlu – palicu. „Nikdy som biskupom nebol,“ povedal s úsmevom Trstenský. Súčasne s tým budú prebiehať príprava biskupskej vysviacky a celá slávnosť prevzatia úradu.

Jednou z prvých úradných záležitostí bude menovanie nového farára v Kežmarku, keďže jeho vysvätením za biskupa sa toto miesto uvoľní. Od dnešnýého menovania za biskupa súčasný diecézny administrátor už nemôže rozhodovať o personálnych otázkach diecézy. Tie prislúchajú už novomenovanému biskupovi.


Ďalšie články