Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach: Rekonštrukcia je v plnom prúde

warhol Múzeum ANdyho Warhola v Medzilaborciach bude modernejšie. Foto: PSK

MEDZILABORCE – Svetoznámy maliar a filmový tvorca Andy Warhol by mal uplynulú nedeľu 95 rokov. Narodil sa 6. augusta 1928, zomrel 22. februára 1987. Jedno z dvoch svetových múzeí tohto kráľa pop-artu sa nachádza práve v Prešovskom kraji – v Medzilaborciach.

Aktuálne prebieha jeho rozsiahla rekonštrukcia za vyše 12,3 mil. eur, do ktorej Prešovský samosprávny kraj zapája vlastné aj štátne zdroje.

Takúto podobu by malo mať Múzeum Andyho Warhola v budúcnosti. Foto: PSK

Prestavba múzea by mala priniesť interaktívnosť, aplikáciu svetelných, projekčných, zvukových a holografických technologických prvkov vrátane prezentácie umenia v exteriéri na strešnej terase, fasáde budovy, ako aj na novom námestí pred budovou.

Výdavky na rekonštrukciu stúpli

Zámer na rozsiahlu rekonštrukciu medzilaboreckého múzea vznikol v roku 2019 a získal aj podporu štátu, ktorý na projekt pôvodne vyčlenil účelovo 7,1 milióna eur. V priebehu obdobia, kedy sa tvorila projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, ceny rástli natoľko, že predpokladaná hodnota zákazky radikálne stúpla. „Výdavky projektu sa po verejnom obstarávaní spolu s nákladmi na zabezpečenie stavebného i autorského dozoru vyšplhali na 12,3 milióna eur, pričom z prostriedkov ministerstva financií napokon pôjde 5,1 milióna eur. Prešovský samosprávny kraj zafinancuje túto významnú investičnú akciu sumou 7,2 milióna eur,” informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová.

Pôvodný interiér múzea. Foto: Jano Štovka

Pôvodná budova múzea bola stará aj nebezpečná

Projekt kraj pripravoval v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, zhotoviteľom je po verejnom obstarávaní konzorcium Swietelsky – Slovakia a GMT projekt, ktoré má stavbu odovzdať do 18 mesiacov. Aktuálne prebieha štvrtý mesiac rekonštrukcie. Múzeum v Medzilaborciach sídlilo doteraz v pôvodnej budove kultúrneho domu, ktorá dlhodobo neplnila funkciu moderného múzea v kontexte reprezentácie diel Andyho Warhola. Sídlo postavené v 80-tych rokoch minulého storočia bolo zastarané a technický stav už nevyhovoval zámerom zriaďovateľa i samotných múzejníkov.

Pôvodná budova, v ktorej sídlilo múzeum, bolo v zlom technickom stave. Foto: PSK

Modernizácia objektu prinesie zásadné rozšírenie galérie i depozitu, vznik nových ateliérov, exkluzívny priestor pre vzdelávacie programy až po pútavejšie expozície. Výrazne zmodernizované expozičné priestory, bistro, chillout zóna s posedením, prechodná strecha s amfiteátrom pre 100 ľudí a veľa interaktívnych a multimediálnych prvkov, verím, prinesú návštevníkom múzea niekoľkonásobne bohatší zážitok, ako tomu bolo doteraz,“ uviedol riaditeľ múzea Martin Cubjak.

Múzejné diela sú momentálne v depozitoch. Foto: PSK

Múzeum je zatvorené, projekty prebiehajú

Warholovo múzeum je dočasne presťahované do detašovaného pracoviska budovy bývalého gymnázia v Medzilaborciach, pričom samotné diela sú zabezpečené v depozitoch. Hoci múzeum bude počas rekonštrukcie zatvorené, aktivity neustanú. V rámci Slovenska sú naplánované výstavy konceptu Warhol Tour, a to v mestách Stropkov, Snina a Humenné. Realizovať sa budú experimentálne výstavné, edukačné i zaujímavé online projekty.


Ďalšie články