Prešov sa dočká nového futbalového štadióna: Poklepali základný kameň

PREŠOV – V areáli futbalového štadióna v Prešove na Čapajevovej ulici sa dnes konalo slávnostné začatie výstavby FUTBAL TATRAN ARÉNY (FTA). Základný kameň na stavenisku požehnal gréckokatolícky biskup Mons. Milan Lach. V prípade úspešnej realizácie bude stavba dejiskom Majstrovstiev Európy U21 vo futbale v roku 2025. Zástupcovia všetkých zúčastnených strán sú presvedčení, že termín dodržia.

Ku výstavbe FUTBAL TATRAN ARÉNY viedla tŕnistá cesta, trvalo niekoľko rokov, kým sa zúčastnené strany mohli stretnúť pri príležitosti začatia jeho výstavby. Prítomní boli zástupcovia mesta Prešov, Prešovského samosprávneho kraja (PSK), Fondu na podporu športu (FNPŠ), Slovenského futbalového zväzu (SFZ), spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., spoločnosti AVA-stav, s. r. o., ktorá je zhotoviteľom diela, a spoločnosti SAKALA architects, s. r. o.

Dlhoročné úsilie o výstavbu Futbal Tatran Arény, ktoré bolo začaté už bývalým vedením, konečne nadobudlo túto formu a dostali sme sa k realizácii. Chcem sa poďakovať najmä partnerom, ako je Slovenský futbalový zväz, Fond na podporu športu a Prešovský samosprávny kraj, ktorý je spoluvlastníkom a spoluinvestorom tejto stavby,” zhodnotil primátor, ktorý verí, že Prešov bude konečne hrať futbal na mieste, kde sa hral prvý futbalový zápas v rámci regiónu a celého Československa, na mieste, ktoré si zaslúži.

„Obrovskou výzvou je pre nás aj podpísanie Memoranda o spolupráci pri organizovaní Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov. Náš záväzok sa snažíme plniť a verím, že v spolupráci so zhotoviteľom sa nám podarí toto dielo, najväčšiu investíciu mesta, dokončiť načas tak, aby bolo mesto Prešov hrdým partnerom Slovenského futbalového zväzu pri organizovaní tak významného podujatia,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.

Výstavba nového štadióna, na ktorom sa majú v roku 2025 odohrávať Majstrovstvá Európy U21 vo futbale, má byť na základe zmluvných podmienok ukončená do 18 mesiacov od jej začatia. Termín realizácie je platný na základe memoranda medzi mestom Prešov a SFZ, ktoré Prešov ustanovuje ako miesto konania Majstrovstiev Európy U21 vo futbale v roku 2025.

Milan Majerský: „Prepáčte, že to trvalo päť rokov” 

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský sa všetkým ospravedlnil, že celý proces výstavby sa natiahol na dlhých päť rokov. Vo futbale je vo zvyku u hráčov, ktorí hrajú fair play, dvihnúť ruku a priznať sa, keď išla od nich lopta do outu, že sa jej dotkli poslední. Tak ja teraz dvíham ruku a hovorím, že prepáčte, že to trvalo až päť rokov, kým sme sa dopracovali k tomuto momentu. Pred piatimi rokmi som tu stál tiež, začali sme búrať tento štadión s vedomím, že v krátkej dobe bude zrealizovaná výstavba nového štadióna. Mrzí ma, že 1. FC Taran Prešov musel toľko čakať, ale sme tu. Futbalový štadión bude stáť. Som rád, že PSK môže byť spoluinvestorom spolu s mestom a pomocníkom pre futbalistov. Štadión bude slúžiť športovcom, ale možno aj iným účelom, ako napríklad kultúrnym podujatiam či koncertom,” uviedol.

Viceprezident SFZ: „Tápali sme a prešľapovali na jednom mieste”

Viceprezident Slovenského futbalového zväzu a predseda Východoslovenského futbalového zväzu Richard Havrilla zhodnotil cestu za výstavbou ako tŕnistú.

Sme veľmi radi, priznávam to otvorene, že po toľkých rokoch tápania a prešľapovania na jednom mieste sa konečne začína výstavba štadióna. A verím, že budeme môcť za 18 mesiacov povedať, že v Prešove začína nová futbalová etapa na novom futbalovom štadióne,” uviedol a poďakoval bývalým aj súčasným poslancom mesta Prešov a prešovskej župy, bývalej primátorke aj súčasnému pánovi primátorovi mesta Prešov, rovnako aj predsedovi PSK, že táto tŕnistá cesta začiatku výstavby Futbal Tatran Arény v Prešove je dokončená a začína posledná fáza tohto projektu – realizácia. Stavbu podľa neho stavia skúsená firma, ktorá sa zaviazala, že za 18 mesiacov dokončí stavebné práce. Ide o firmu AVA-stav, ktorej konateľ Alexander Ďurkovič nepochybuje, že práce do Majstrovstiev Európy U21 stihnú.

„Stavba bola prebratá, začali sme približne pred 2,5 týždňom, zemné práce sú spravené, rozbúrané sú staré základy, ktoré existovali. Už sa robí zakladanie pivničných priestorov, výťahových šácht, 50 percent pilotážnych hlavíc je donesených, pripravených a pomaličky ich zatĺkame do územia, kde bude stáť hlavná tribúna,” informoval a dodal, že v rámci prvej etapy má byť vybudovaná hlavná tribúna, na druhú etapu už majú doručenú zmluvu.

Ľuboš Micheľ: „Mali sme pocit, že sme bezdomovci”

Situácia s chýbajúcim štadiónom predstavovala problém aj pre prezidenta FC Tatran Prešov Ľuboša Micheľa. „Fungovali sme tak, že sme mali pocit, že sme bezdomovci. Túlali sme sa kade tade, ja som v klube dva roky, tretiu ligu sme zažili vo Veľkom Šariši, minulý rok sme boli v Ličartovciach, verím, že ešte tento posledný rok budeme tam, že sa nám podarí postúpiť do prvej ligy a až sa dokončí aréna, FC Tatran sa vráti tam, kam patrí, pretože tu vznikol,” uviedol.

Vysúťažená cena na I. a II. etapu výstavby futbalového štadióna spolu predstavuje viac ako 21 mil. €.

I. etapa výstavby zahŕňa realizáciu hlavnej tribúny, hracej plochy, stožiarov osvetlenia (len zemné práce a základy), vstupných brán a turniketov, vstaviek – tribúna B, C, D (len zemné práce + základy), energobloku, vykurovania trávnika, preložky kanalizácie, areálovej splaškovej kanalizácie, areálovej dažďovej kanalizácie, vsakovania, vodovodnej prípojky, areálového rozvodu vody, požiarnej nádrže, studní, úžitkového vodovodu, akumulačnej nádrže, rozšírenia STL distribučnej siete, STL pripojovacieho plynovodu, prípojky SLP, spevnených plôch, parkoviska Čapajevova, oporného múra (len zemné práce a základy), búracích prác (druhá a tretia etapa), prevádzkových súborov (EPS, HSP, poplachové systémy, slaboprúdy, vstupný a informačný systém, výťahy, MaR, SHZ vodná clona).

Víťazná ponuka na I. etapu výstavby novej futbalovej arény je vo výške 16 381 973,04 € bez DPH, pričom je nižšia o 109 286,96 € bez DPH v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky. Lehota výstavby je 12 mesiacov od prevzatia staveniska.

Na financovaní I. etapy sa podieľa PSK (7,2 mil. €), mesto Prešov (1,98 mil. €), SFZ (2,4 mil. €), FNPŠ (4,8 mil. €).

II. etapa výstavby zahŕňa realizáciu tribúny B, C, D, stožiare osvetlenia, vstavky tribúny B, C, D, verejné osvetlenie, úpravy parkoviska Björnsonova, oporného múra, oplotenia, vnútornej komunikácie, drobnej architektúry a sadových úprav.

Víťazná ponuka na II. etapu výstavby nového futbalového štadióna je vo výške 4 828 236,96 € bez DPH, pričom je nižšia o 373 734,04 € bez DPH v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky. Lehota výstavby je 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

Financovanie II. etapy a kompletného zariadenia štadióna zabezpečí mesto Prešov z vlastných zdrojov.

Prešovský futbalový štadión v čase

Mesto Prešov má výnimočnú futbalovú tradíciu porovnateľnú s najslávnejšími mužstvami sveta. V Prešove sa nachádza najstarší futbalový štadión na Slovensku, ktorého história siaha až do roku 1899. V tom čase sa odohral prvý futbalový zápas na rovnakom mieste, kde bude stáť nový štadión.

V roku 1899 mesto Prešov darovalo športovcom lúku s rozlohou 8 000 štvorcových siah. V priestore pri Mlynskom jarku vyrástli pri hracej ploche najprv kabíny a klubovňa a v roku 1907 aj drevená tribúna pre 400 divákov. Neskôr od roku 1926 bolo ihrisko oplotené. Počas II. svetovej vojny si nemecká armáda  vytvorila z hracej plochy parkovisko vozidiel a pri následnom sovietskom bombardovaní na Vianoce 1944  drevená tribúna ľahla popolom. Už v roku 1945 však bola opravená hracia plocha, o rok neskôr pribudol okolo ihriska plot a začala sa stavať tribúna s 1 500 sedadlami. V roku 1947 už boli divákom k dispozícii aj dve bočné tribúny s ďalšími 1 520 sedadlami. Celkovo kapacita pred rokom 2009 bola 14 000 divákov, z čoho bolo 2 000 miest na sedenie a 12 000 na státie.  Po čiastkových rekonštrukciách v rokoch 1994 a 2009 sa kapacita štadióna znížila na 5 410 miest, no všetky boli na sedenie.

Po spätnom odkúpení polovice štadióna bola spracovaná a neskôr prepracovaná projektová dokumentácia na štadión s kapacitou takmer 6 500 divákov. V snahe nadviazať na túto dlhoročnú tradíciu bola navrhnutá dizajnovo unikátna hlavná tribúna štadióna, ktorá bude jedinečná svojím architektonickým prevedením, pretože nebude kopírovať žiadnu inú futbalovú arénu v rámci Európy a tým bude príznačná pre mesto Prešov.


Ďalšie články