Poprad čakajú veľké zmeny: Mesto chystá investíciu za viac ako milión eur

POPRAD – Mesto Poprad vo vybraných častiach obnoví a doplní verejné osvetlenie. Na Štefánikovej ulici tiež zrekonštruuje kabeláž cestnej svetelnej signalizácie.

Dokopy pôjde o investíciu vo výške takmer 1,26 milióna eur s DPH. Vyplýva to zo zmlúv o dielo zverejnených v Centrálnom registri zmlúv, ktoré mesto a zhotovitelia uzavreli v uplynulých dňoch.

Obnova verejného osvetlenia v sume 994 000 eur sa týka ulíc Rožňavská a Štefánikova. „Stavebné práce začínajú mimo ochranného pásma železničného nadjazdu na Ul. Štefánikovej, pri štvorprúdovej komunikácii po veľký kruhový objazd a pokračujú okolo štvorprúdovej komunikácie až po zúženie komunikácie pri vyústení smer Spišské Bystré,“ vyplýva z informácií zverejnených vo vestníku verejného obstarávania, v ktorom uspela firma Yunex. Súčasťou je aj napojenie na trafostanicu na sídlisku Juh III.

Obnova verejného osvetlenia zahŕňa výmenu existujúcich káblov, stožiarov, svietidiel za moderné LED svietidlá, doplnenie nových stožiarov a svietidiel, rozšírenie rozvádzačov a opätovné napojenie prídavných zariadení. Rekonštrukcia kabeláže cestnej svetelnej signalizácie bude stáť ďalších vyše 170 000 eur.

Mesto tiež uzavrelo zmluvu o dielo s firmou O.S.V.O. comp v sume 92 200 eur. Týka sa výstavby a doplnenia verejného osvetlenia v lokalitách Rovná, Továrenská štvrť a Bottova.

(tasr)


Ďalšie články